1

Допоможіть розібратись. Вживання слова "матір" замість слова "мати" там, де має бути слово в називному відмінку, це: а) однозначно помилка; б) допускається, оскільки це одне і те ж; в) можливе тільки в сталих висловах (наприклад, "Матір Божа"); г) [інший, не передбачений мною варіант].

3 Answers 3

2

Як в-же відповѣв і навѣв Sasha, за вжитком чутливо домінуїть мати, тому слово матір будить видѣляти ся, а отже можливо мати різні відтѣнки.

Sasha акцентовав лише на літературну складову. Хоча слово зустрѣчаїться і в правовій складові, наприклад біля мати-одиночка можна подибовати і матір-одиночка.

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницкій області, Волочиське районне управління юстиції

[…] Якщо матір-одиночка, то вона змушена погоджуватися на будь-яку роботу, незважаючи на умови праці. […]

І частѣше матір-одиначка, де через а. Хоча, тут слово теж можна сприймати як ознаку шчо-сь урочистого.

Як-шчо ж зараз мода на корпуси, як для доводів на вжиток, то тоді можна згадати старѣшу форму як матѣрь. Наступний пошук, шчо просто узятиь з Sasha, але чому-сь їм не пояснений, бо наче кожен маїть розумѣти і вмѣти в таке, менѣ не допоміг:

[tag="adj:f:.*" & word=".*ая?" & word!="та"] [word="матірь"]

Тобто замѣнив матір на матірь, однак корпус не маїть такоѣ леми чи або-шчо — не пояснюїть і викидаїть помилку Nothing found [пер. нічого не знайдено]. Тому покладати ся на корпуси не дуже варто, бо вони також можуть не мати банально і бази. Але як-шчо просто шукати за матірь, тобто це по сутѣ як в Ґуґлѣ, але з меншою базою, то будуть декотрі приклади, втч. сучасних, де можна навѣть побачити Андруховича. Корпус Ляйпціґа маїть більше сучасних прикладів.

Чи теж можу написати таке? Он приклади з літератури і навѣть сучасноѣ!

Це однозначно не помилка, адже таке слово вживається в літературі (і не лише в релігійному контексті).

На жаль, нѣ, хоча би через те, шчо правопис забороняїть писати рь, як-шчо далѣ не голосна чи то не са́ме слово Горький або похідні. Тобто тут однозначно який-сь ніянс.

Висновок? На жаль, я не настільки смѣливий, тому його не будить. Можу лише припустити, шчо саме слово матір не є помилковим, пак єсть в згаданому тут словницѣ СУМ-20, але скорѣш за всього мати йме забарвєння різного характера, переважно діялектного або архаѣчного, де через друге також урочистого чи реліґійного, а тому можливо і іронічного. Тобто схоже, шчо вживати як мати можна, але бажано покладати ся на контекст і чи його зрозумѣють так само гинші.

1

Попередня версія цієї відповіді була помилковою, адже мовила про знахідний відмінок, а не називний. Дякую Yellow Sky за уважність!

Це однозначно не помилка, адже таке слово вживається в літературі (і не лише в релігійному контексті):

Бач, пашпорта мені треба було в вашій волості виправляти, бо покійна матір моя була родом з сього села; от мене й справили до діда («У темряві», Михайло Старицький, 1892).

Галю обхопив жах від думки, що вона може загубити в очереті Миколку і бідна матір так притиснула його до себе, що хлопець кричав не вгаваючи («Зруйноване гніздо», Адріан Кащенко, 1914).

А вдома його стара матір уже упорала грядки на городі, від них пахтіло паром («Земля в цвіту», Михайло Івченко, 1924).

Проте протягом усього часу його вживали вкрай рідко:

«Словник української мови» у 20 томах каже, що це слово не нейтральне, а застаріле та урочисте. Я теж вважаю, що це слово має специфічне стилістичне забарвлення. Хоча я не певен, що примітка «заст., уроч.» у СУМ-20 досконало точно описує це специфічне забарвлення. Але зводити його лише до сталих конструкцій, по-моєму, тим більше не варто.

Приклади та графіки взято з «Генерального регіонально анотованого корпусу української мови» (версії 16).

2
 • 2
  Ви геть не зрозуміли питання. Питання ж було саме про називний відмінок, бо за літературним стандартом мати — це називний, а матір — знахідний відмінок. От і питання: а чи правильно вживати форму знахідного відмінка матір у значенні називного відмінка? Ви ж наводите приклади, де матір вжито в значенні знахідного відмінка, а про таке природне вживання питання ж не було, як і не було питання про частоту вживання слова мати в різних відмінках.
  – Yellow Sky
  Commented Feb 23, 2023 at 10:35
 • 1
  @YellowSky, дякую, Ви праві! (З якогось дива під час написання відповіді я мислив, що коли називний мати, то й знахідний має бути мати, а коли називний матір, то й знахідний має бути матір. Звісно, це не так. Хоча, як не дивно, іноді й у знахідному кажуть мати: «Не покладу, бо ся бою, бо лихую мати маю, лиху бо я мати маю, буде бити, добре знаю» — але це рідкість і мова не про це.) Відредагував відповідь (хоча, можливо, варто було вилучити й написати нову).
  – Sasha
  Commented Feb 23, 2023 at 19:11
-3

я б відповів Б. оскільки у слово "матір" є у словниках, хоча і на 2ому місці після "мати", як хочете, так і кажіть

2
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Feb 11, 2023 at 23:55
 • 1
  Я з Вами згоден, але варто було б послатися на відповідні словники (в ідеалі — зацитувати відповідні словникові статті).
  – Sasha
  Commented Feb 14, 2023 at 10:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.