2

Добрий день. Маю питання щодо правильного (з точки зору української мови) вживання деяких математичних термінів. Як правильніше?

 1. Дія над числами чи дія з числами? Тобто, дія над чимось чи дія з чимось?
 2. Види запису числа чи види запису чисел?

Дякую за допомогу!

1
 • Коли ви робите якісь розрахунки, таким чином виконуєте дію над числами (обчислюєте). Та коли намагаєтесь ділити на нуль, з числами відбуваються цікаві речі. Feb 16 at 13:48

4 Answers 4

1

Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 12’2012 > Семантична асиметря опозиції прийменників над і під в українській мові (О. В. Орленко)

 1. Ментальні дії.

Досить поширеними є абстрактні відношення, які вказують на ментальні дії людини. Цей тип відношень властивий лише прийменнику над. Орієнтиром може виступати ментальне поняття, як у (46) або конкретний обʼєкт, як у (47). Ці відношення розвинулися за аналогією до способів опису фізичної роботи (48), заснованих на метонімії: виготовляючи якийсь предмет, людинан ахиляється над ним.

 1. Тож Ярчик Волшебник, безумовно, мав рацію, коли замислився над проблемою головного героя.
 2. Коли вона носила дитину, Корій провів над нею певний ритуал.
 3. Деякі з людей зосереджено скніли над вирізьблюванням усіляких вигадливо-райських узорів…

Сюди також підпадають такі приклади:

Словник української мови в 20 томах > Над

Обʼєктні відношення

 1. з оруд. в. Уживається при позначенні предметів або осіб, з якими пов'язана чи на які спрямована дія.

  • Він всеньке літо сидів над книжками, писав диктанти (Григорій Тютюнник);
  • Я сидів біля вогнища і розмірковував над ситуацією, в якій опинився (Д. Білий);
  • Робота над черговим шедевром у мого чоловiка просувається як мокре горить (Г. Вдовиченко);

  Уживається при позначенні осіб, предметів, стосовно яких виявляється яке-небудь ставлення або почуття і т. ін.

  • Як мати, надо мною осінь плаче, Ласкаво просить: “Сину, не журись!” (Д. Павличко);
  • Вона читає французькі романи, плаче над ними ночами (В. Кожелянко);

Висновка не будить. Бо це просто статтї про над, котрі не лише підтверджуїть — для цього наприклад є наприклад корпуси, а пояснюють таке явишче, однак при цьому тут ніяк не заперечуїть приіменник з і не відповѣдають шчодо правильнѣше. Однак цѣкаво, шчо в такому самому роздѣлѣ — обʼєктні відношення — подібного не знайти в статтї про з. Спробував в гинших роздѣлах — теж неудало. Можливо я шчо-сь пропустив або не так зрозумѣв, або тут теж яка-сь метонімія. Можливо таки № 19, але приклади менѣ не радують.

0

1.1) дії як "над", так і "з" числами (однаково часто)

1.2) не зважаючи на "дії над/з числами", тільки в 1/30 випадків "дія" вживається із прийменником "над" (перевірено за допомогою корпусу). в інших же ~97% вживається "з". тому щоб точно не помилитись, кажіть "дії над"

2) залежить від того чи кажете ви про якесь конкретне число або ж про групу чисел)

1
 • 1
  Я не дуже зрозумів «1.2»: Ви кажете, що «дія над» вживається рідше (у 1/30 ≈ 3% випадків), але рекомендуєте вживати саме «дія над»?
  – Sasha
  Feb 14 at 18:32
0

І се, безперечно, не було виїмкове явище: Руська Правда, як ми бачили, припускає, що можуть бути такі люди, що входять у грошеві операції з холопом, навіть і знаючи,що він холоп… (Михайло Грушевський, «Історія України-Руси. Том III», 1900).

Скінчивши цю операцію з ножицями, Старковський вживає останнього способу «благородних героїв» бити по серцях глядачів: божеволіє (Леонід Чулий, «Біографія», 1910).

Звичайно бувало, що ті ґудзики за кілька день знов десь пропадали й знов Вітрові доводилось вислухувати товариські картання й терпеливо переносити нові операції над своїм пальто (Сергій Єфремов, «Пам'яті Василя Доманицького», 1910).

Всі операції над собою він терпів стойко, ні разу не зрадивши свою славу «мовчунчика» (Володимир Винниченко, «Божки», 1914).

Дія/операція з чимось і дія/операція над чимось мають трішки різну семантику. Над чимось зазначає саме безпосередній об'єкт дії/операції, а з чимось — щось (когось), що бере участь у дії/операції, але необов'язково є прямим об'єктом. Тобто над чимось вужче за з чимось; у вищенаведених прикладах можна замінити над на з («операції зі своїм пальто[м]», «операції з собою»), але не навпаки («операції над холопом», «операцію над ножицями» — це вже змінить зміст фраз).

До чисел загалом підходять обидві семантики (числа умовно можна вважати і «скалпелем», і «пацієнтом»), тож я поки не бачу причин надавати перевагу якій одній із цих форм. Можливо, Vitalii у своїй відповіді має рацію, що форма з чимось з'явилася раніше й загалом притаманніша українській мові, та не мені про це судити.

4
 • Як на мене, Грушевський і тим більше Руська правда є трохи застарими джерелами для відповіді на запитання про стан справ в сьогоднішній мові. Руська правда взагалі написана мовою, яку важко назвати українською, а Грушевський мав свій власний і досить екзотичний правопис. Те ж саме стосується і Винниченка. Для пояснення сьогоднішнього правила підійшов би сьогоднішній підручник, правопис чи тлумачний словник, а не приклади з тексту сторічної чи вісімсотрічної давнини з текстів, грамотність яких ще треба довести, бо вони не є підручниками, а лише пам'ятками літератури.
  – Vitalii
  Feb 20 at 8:35
 • За такою логікою виходить, що я "готую чай НАД лимоном", а не "З лимоном", адже тут я дію на лимон безпосередньо ножем та ложкою?
  – Vitalii
  Feb 20 at 8:45
 • Ще один всім відомий усталений вираз: "Вийти сухим із води". Я тут безпосередньо чи опосередковано з води виходжу? Може, треба "Вийти сухим НАД води"? Або "воювати з вітряками" - Дон Кіхот цілком безпосередньо вдарив вітряк списом, тож він воював НАД вітряками? Ще: "Робити з мухи слона" - безпосередньо, беремо муху, додаємо хобот, отримуємо слона - тож "Робити НАД мухою слона", чи як?
  – Vitalii
  Feb 20 at 8:48
 • По-моєму, це не зовсім релевантні приклади. Див. докладніше в тому ж чаті.
  – Sasha
  Feb 20 at 15:18
0

Дія завжди "з", "над" є русизмом. Дії З числами, знущатися З москаля, насміхатися З кацапа і т. д.

Спроба пояснити "над" симантикою "безпоседеньої дії" є неправильною, бо ми маємо багато усталених виразів, які легко знайти в словниках фразеологізмів, що очевидно суперечать цій ідеї:

 • Роблю чай з лимоном (безпосередньо), а не "роблю чай над лимоном".
 • Робити з мух слона (безпосередньо), а не "робити над мухою слона".
 • Воювати з вітряками (безпосередньо), а не "воювати над вітряками".
 • Викинути з голови (безпосередньо), а не викинути над головою.
7
 • По-моєму, не варто ставити в один ряд «дії з числами» і «знущання з москалів», бо відмінки різні. «Дії з числами» ~ «знущання з москалями», «дії з чисел» ~ «знущання з москалів». (Але «знущання з кимось» зовсім не підходить, бо зазначає радше співучасника, ніж об'єкт; а «дії з чисел» теоретично можна було б розглянути, але ж у питанні не ця форма.)
  – Sasha
  Feb 17 at 14:28
 • @Sasha Я пишу не про відмінок, а лише про те, що для позначення дії з об'єктом застосовується саме прийменник "з", а не над.
  – Vitalii
  Feb 20 at 8:30
 • Є таке поняття в мові: "усталений вираз". "Дія з".
  – Vitalii
  Feb 20 at 8:46
 • Мені все одно здається, що Ви наводите приклади трішки різних типів, непорівнянні. Але мені важко пояснити свою думку… (Про всяк випадок: мінус Вам ставив і виставляв відповідь на видалення не я. І я в будь-якому разі дуже вдячний Вам за відповідь, хоч і не до кінця з нею згоден.)
  – Sasha
  Feb 20 at 14:20
 • Припускаю: мінус могли поставили за те, що Ви (припустімо) довели усталеність «з», але не довели чужорідність «над». Але це неточно, могли й поставити банально через зовнішній вигляд (люблять тут довгі відповіді з посиланнями).
  – Sasha
  Feb 20 at 14:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.