2

Чи правда, що вирази із дієсловом бути на зразок "є й у мене сім пар голубів" є непитомими для української мови і являють собою російські кальки, через що не мають бути вживані?

Замість виразу "у когось є щось" пропонується вживати лише "мати" у відповідній формі.

3
 • 2
 • так, усі питання пов'язані. Мені було досить цікаво це, але чомусь я не міг ніяк знайти, щоб хтось саме це спитав. Навіть при написанні в колонці "Similar Questions" не виднілися вами вказані. Підкажіть, що я маю робити в такому разі? Commented Jan 30, 2023 at 21:18
 • Якщо гинші питання збіжні з тим, чого хотѣв са́ме ти, тоді можеш видалити своє питаннє кнопкою [delete]. Можливо хочеш уточнити щось, тобто змінити питаннє, тоді є кнопка edit. Commented Jan 30, 2023 at 21:22

1 Answer 1

1

"Я маю" більш властиве іншим слов'янським мовам. "У мене є" дійсно запозичено з російської. Але це не значить, що "в мене є" - це неправильно. Приклади вживання в літературі.

 • "У мене є просьба до тебе, Стехо" / Т. Шевченко "Назар Стодоля"
 • "Та в мене ще шматків зо два / Є хліба в торбині..." / Т. Шевченко "Великий льох"
 • "У мене є патент" / І. Франко "Украдене щастя"
 • "Коли ж в тебе є друга, то покажи, де вона, я їй, суцi, тут же очi видряпаю" / Квітка-Основ’яненко "Конотопська відьма"
 • "Я навiдаюся опiсля, бо у мене є дiло до Смоквинова" / І.Карпенко-Карий "Сто тисяч"
 • "В мене є другi... май лiпшi" / М.Коцюбинський "Тіні забутих предків"
 • "А тепер у мене є ще друге дiло" / Б. Лепкий "Мазепа"
 • "...у мене є одне щастя - ти" / М. Стельмах "Велика рідня"
 • "Та хлiба не жаль, i полотно ж у мене є" / А. Головко "Бур’ян"
 • "У мене є хлопець. Вiн тобi печiнки одiб'є. Геть вiд мене!" / В. Сосюра "Третя Рота"
 • "А воно в тебе є. О, я хоч i стара, й дурна, але дещо знаю. У смiливих щастя завжди є" / І.Багряний "Тигролови"
 • "І яка в нього є сука Флейта, як вона ганяє! По два мiсяцi вовка ганяла" /Остап Вишня "Мисливські усмішки"
 • "Сiм'я в мене є. П'ятеро синiв i дочка" / О.Довженко "Щоденник"
 • "А в мене є другий на примiтi" / Г. Тютюнник "Вир"
 • "Не питайте, хто Павловi
  Булаву добуде,
  Є у нього Україна,
  Є у нього люди." / С.Руданський "Павло Полуботок"
1
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Jan 30, 2023 at 21:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.