-1

Це запитання також має відповідь (англійською):
Imperative for ‘розповісти’, the second person

Чи можна замість дай(/те) відповідь казати відповід(и/ідь)?

Чи правильний такий словотвір з точки зору мовних правил? Поки мені здається, що правильний, бо є ж сходіть, віднесіть. Додати приросток як у випадку копайте мабуть не вийде, бо вже є приросток від.

ідіть     | копайте     | відносьте | відповідайте 
(про/ви)йдіть | (про/ви)копайте | віднесіть | ?відповідідь
3
 • Related: ukrainian.stackexchange.com/q/504/8 Commented Jan 28, 2023 at 22:49
 • @Bocchi не знаю що таке sic, а щодо іншого, то можливо дійсно треба було це вказати: перший рядок таблиці це те, що я знаю, а другий рядок це те, що я хочу. Я намагався порівняти з іншими словами. Відповідідь це моя спроба словоформи як пройдіть/викопайте/віднесіть. Тобто мене цікавила саме доконана дія, бо недоконану я і так знаю, я її вказав у першому рядку.
  – Yola
  Commented Jan 31, 2023 at 2:52
 • 1) sic. 2) Я наче указав: а) чому ті, через декілька причин, дѣєслова підібрані неправильно, б) від- не грає різницї і відки походить, в) навѣв доконаного відповѣсти. Commented Jan 31, 2023 at 8:07

1 Answer 1

3

Дайте відповідь одним словом

Гісторічно, словянська мова мала пять класів дїєслів. В нашому випадку цїкавить пятий, котрий відомий також як атематичний або безсуфіксний. Погляньмо на ций клас?

Теперїшнїй час

Інфінітів *dati *věděti *(j)ěsti *byti
Перша особа однини *damь *věmь *(j)ěmь *(j)esmь
Друга особа однини *dasi *věsi *(j)ěsi *(j)esi
Третя особа однини *dastь *věstь *(j)ěstь *(j)estь
Перша особа множини *damъ *věmъ *(j)ěmъ *(j)esmъ
Друга особа множини *daste *věste *(j)ěste *(j)este
Третя особа множини *dadętь *vědętь *(j)ědętь *sǫtь

Наказовий спосіб

Інфінітів *dati *věděti *(j)ěsti *byti
Друга й третя особи однини dadji vědjь jědjь bǫdi
Перша особа множини dadimъ vědimъ jědimъ bǫděmъ
Друга особа множини dadite vědite jědite bǫděte

Тобто де лише дїєслова як дати, відати, їсти, бути і їхнї похідні. Тому порівнювати треба саме з такими, крім бути, котре відрізняїть ся від гинших на таблицї і є сполукою двох дїєслів як бути і єсти. Тим паче їсти, дати, відати мають наказовий спосіб, причому перше ± зберегло структуру, а гинші уподібнили ся до першої дїєвідміни, хоча декотрі елементи зберегли ся в декотрих словах як Да(д)жбог.

Тому канонічно буде відмінювати за їсти. Для прикладу додам відповідати, але змінене під потреби.

Інфінітів їсти відповісти відповідати
Друга особа однини їж відповіж відповідаж
Перша особа множини їжмо відповіжмо відповідажмо
Друга особа множини їжте відповіжте відповідажте

Або ж за дати, котре частково уподібнилося до першої дїєвідміни, де зазвичай відбуваїть ся заміна -ти на -й- в наказових способах, а також до третьої особи множини додають наросток -уть. Тобто як в згаданому слові копати.

Інфінітів дати відповісти відповідати
Друга особа однини дай відповій відповідай
Перша особа множини даймо відповіймо відповідаймо
Друга особа множини дайте відповійте відповідайте

Де тут відповідати вже не змінене і є в словниках, но і походить від того ж згаданого вище відати. Тому дати відповідь, втч. за правописом, це до відповісти, а не відповідати, котрого ви розбирали тут і котре було би як давати відповідь. Тому дещо дуже дивно бачити:

 • спроби гадати як дїєслово відповідати відмінюїть ся, при цьому не перевіривши словники,
 • брати за приклад неправильні дїєслова, тобто котрі міняють корінь: іти → ідїть, відноситивіднесїть, а тому можуть також мати декотрі відхилення, бо часто це сполука двох дїєслів.
5
 • Дякую, та мене цікавить саме завершена дія - дайте відповідь це подібно з'їж на відміну від давайте відповідь, що подібно до їж.
  – Yola
  Commented Jan 29, 2023 at 14:23
 • Дивно, в запитанні доволі чітко показане бажання дізнатись про саме доконану дію, наприклад, другий рядок в табличні, що я навів подає доконані дії. Також не знайшов, де у відповіді сказань, що такого немає.
  – Yola
  Commented Jan 30, 2023 at 13:54
 • Вкажіть, будь ласка, де ви навели відповідник до дайте відповідь або вказали, що його немає?
  – Yola
  Commented Feb 1, 2023 at 13:47
 • 1
  @Yola цітую: Тому дати відповідь, втч. за правописом, це до відповісти, а не відповідати, котрого ви розбирали тут і котре було би як давати відповідь. Commented Feb 1, 2023 at 16:26
 • То як же це до відповісти? Запитання про те як це сказати одним словом, а те від відповісти чи від відповідати це слово буде для мене неважливо.
  – Yola
  Commented Feb 1, 2023 at 16:48

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.