2

Менї насамперед цїкавить:

 • «мяка» підґрупа, тобто д, т, з, с, (дз, ) ц, л, н, котру можна скоротити [через відповідні префікси] до д і з, бо гинші випадки можливі, але рідкіші; за основу беру коротке слово зʼява; однак якщо є можливість — можна покрити всї приголосні;
 • стандард і узус стосовно вище.

Які варіяції бачу:

 1. Жодних впливів, тобто [зй]. Найпоширенїший запис, нп. в Горосї чи Погрібного.
 2. Надкоротка павза, тобто [з.й], як ві вимові декотрих в словах як зʼорати, зʼекономити ітд; на жаль, більшість джерел не включають в транскріпціях таке явище; однак особисто таку вимову не чую, тому здається, що малоімовірно.
 3. Як [і], тобто [з'й], що схоже на з в зірка, але з [й];
 4. Як [ь], тобто [з"й] як в паризьєн, тобто зьява, де з повністю мяка, і зʼява тотожні.

Здогадки, чому два останнї випадки можливі, або причини, чому маю сумнїви в перший пункт:

 • Звук [й] — палатальний приголосний — в МФА [j] — і часто позначений як мякий приголосний. Тобто чому правило уподібнення за мякістю уникає цього звука?
 • Має велику гісторію ві зміні приголосних, втч. суттєвих і не лише в словянських мовах.
 • Існує термін як роздїльний мякий знак і він є по сутї основним, щонайменше для прізвищ і чужомовних слів, коли апостроф в таких випадках стосується лише префіксів і складених слів [також «твердих» і «півмяких» приголосних]. Тобто з поміж варіятивних Касьян, Касіян чи Касʼян — перше буде за правилами.
 • Приклади гинших близьких мов. Десь таку фонолоґію має польська, де запис zjawa стає за вимовою як [з'йава]. Білоруська має запис зьява.
 • Запис слів відповідним чином: підьїзд, зьїзд ітп ітд. Звісно, це можна також пояснити різними техничними ускладненнями щодо самого апострофа. Хоча таке можна зустрїти і в старих текстах до або під час вводу апострофа: зьїсти (1891).
 • Явище як епентеза, тобто вставка сонорних як [л] і [н] перед губними: говіркові мнясо, здоровля ітд, і літературні роблю, земля ітд.

Тож чи справдї тут [зй] чи не все так просто? Про всяк зазначу, що зміни звуків, як в Наталія > Наталья > Наталя чи в подвоєння приголосних не дуже цїкаві.

1

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Browse other questions tagged or ask your own question.