3

Звідки до нас прийшло слово "лагейда"/"легейда"?

Його значення легко вишукується в СУМі або в словнику з творів Івана Франка

легейда — Леге́йда: — вайло, телепень [19] — недотепа [VI,VII]

Але його етимології не можу знайти ані в наших словниках, ані в словниках їдишу...

1 Answer 1

3

Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

ЛЕҐЕ́ЙДА «недотепа; ледар, лежень; незграбна людина, вайло»

  • запозичення з польської мови;
  • [польська] [legiejda] «ледар; незграбна людина; нездара, недотепа, волоцюга», [legejda, łegejda, łygiejda] «[те саме]» вважається нерегулярним жартівливим утворенням від legać «лягати», спорідненим з [українська] ляга́ти;

В пошуках натрапяв також на:

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.