2

Маю питання, як в українській мові відрізняти значення слова протестувати також, як в російській мові протестовать від протестировать.

1
 • "Як в українській мові відрізняти значення слова протестувати?". Я особисто щоб відрізнити інколи вживаю слово "відтестувати"
  – user5051
  Commented Dec 26, 2022 at 21:57

1 Answer 1

5

Ніяк.

В усіх мовах деякі словоформи збігаються, письмово та/або фонетично:

 • Сучасна англійська має безліч слів, дієслівна, прикметникова і іменникова форми яких збігаються. Той же test може бути як дієсловом, так і іменником або прикметником.
  Іноді така неоднозначність приймає гротескні форми: Time flies like an arrow; fruit flies like a banana
 • На відміну від інших мов, як-то німецьке protestieren — це винятково дієслово.
  До речі, німецький суфікс -ier- і є «винуватцем» відмінностей між протестовать та протестировать
 • Московський язик не відрізняє між собою слова половина, підлога і стать (у них це «пол») або любов і кохання, а з фонетичної точки зору, значна кількість мовців плутаються в написанні усіх дієслів з суфіксами -тся та -ться.
  Тут же криється і нескінченне джерело жартів про підлога країни, пекельні борошна і навіть про бавовну на аеродромі.
 • Сучасна китайська фонетика взагалі має 1274 фундаментально різні склади (враховуючи чотири різні тони).

Тобто, це типова проблема, і вирішення її також типове:

 • мовець намагається уточнити контекст або використати синонім, щоб уникнути неоднозначності,
 • а слухач обирає серед можливих значень те, яке відповідає контексту.

Чтиво

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.