0

Як правильно писати:

 • Лас-Вегасівський алгоритм,
 • алгоритм "Лас-Вегас",
 • алгоритм типу "Лас-Вегас"

чи ще якось?

З лапками чи без?

На вікі не знайшов.

1 Answer 1

1

Прикметникові варіанти

Прикметник пишеться так — лас-вегаський:

 1. Літери л і в мають бути малі:
  • Сам по собі прикметник пишеться малими літерами (§ 154.3.5 «Українського правопису» 2019 року наводить приклади: булóнь-сюрмéрський, бург-ель-арáбський тощо).
  • Теоретично з великої могло б писатися все словосполучення (як-от Такий-то алгоритм чи Алгоритм такий-то), але я не спостерігаю традиції робити так для алгоритмів, теорем, аксіом тощо.
 2. На практиці з варіантів лас-вегаський, лас-вегасський, лас-вегасівський найчастіше вживається перший. Наразі не можу це аргументувати. Можливо, цей варіант є в словниках (поки що бачу лише в «ВЕСУМ»; слід подивитися пізніше в «Словниках України онлайн», коли вони запрацюють).

Я не виключаю застосування лапок, як-от «лас-вегаський» алгоритм або так званий «лас-вегаський» алгоритм. Цим ми можемо підкреслювати, що цей алгоритм насправді не є характерним для Лас-Вегасу чи винайденим у Лас-Вегасі, а це лише умовна назва. Утім я не знаю, наскільки це обов'язково.

Прикметникові варіанти можна застосовувати і коли мова про конкретний алгоритм, і коли мова про тип/родину алгоритмів. Якщо ми хочемо підкреслити, що мова саме про тип/родину алгоритмів, то можна (але необов'язково) написати алгоритм лас-вегаського типу чи алгоритм «лас-вегаського» типу.

Іменникові варіанти

Є прецедент: алгоритм Монте-Карло чи метод Монте-Карло. Хоча я не знаю, у якому відмінку стоїть слово Монте-Карло, можливо, це родовий відмінок, як алгоритм Лас-Вегасу (чи алгоритм Лас-Вегаса), а не як алгоритм Лас-Вегас.

Цей прецедент не беззаперечний. Цілком може бути, що це радше усталений виняток, аніж характерий випадок. Але на практиці, мені здається, якщо не вийде чітких і суворих настанов, що треба писати по-іншому, то де-факто всі писатимуть алгоритм Лас-Вегас (або з прикметником).

Прислівникові варіанти

Радше для гумору — алгоритм по-ласвегаськи:

 1. Тут дефіс між «лас» і «вегас» не треба через примітку 1 у § 41.3.1 «Українського правопису» 2019 («У прислівниках такого зразка, утворених від складних прикметників, що їх пишемо з дефісом, дефіс ставимо тільки після по-: по-соціалдемократи́чному, по-генералгубернáторському»).
 2. Щодо лапок питання відкрите.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.