5

Привіт, лінгістичне товариство.
Отож, серед молоді досить поширене є слово «матьорий», яке означає щось прикольне, класне, хороше, рідше, таке, що викликає повагу або захоплення.

В московитській мові це слово означає або досвідчену людину, або зрілого звіра. Натомість, я не знайшов щоб це слово вживалося б у тому ж значенні як і в українському сленгу (швидкий пошук по твітерах/фейсбуках і форумах різних).

З прямих перекладів я знайшов лише «зугарний», яке теж використовується, щоб підкреслити чийсь досвід або вміння в певній галузі.

Чи це наслідок якихось нез'ясованих лінгвістичних кочувань цього слова?
Чи безпечно казати, що слово «матьорий» не є калькою з російської, якщо має інше значення?

1
 • а і бтв, зугарний частіше всього використовується як дієприкметник, дієприкметник від слова матьорий радше не вдасться створити. Nov 25, 2022 at 16:46

2 Answers 2

2

Цікаве запитання. Перші речі — спочатку.

Слово має два правописи московською: матеро́й або матё́рый.

Тлумачний словник Фасмера ось що пише про це слово. Цитата (переклад мій):

матеро́й матёрый, укр. ма́терий «немолодий», блр. мато́рны, ст.-слов. матерьство πρεσβεῖον, заматорѣвъ, заматерѣвъ προβεβηκώς, цслов. матеръ, маторъ «старий», болг. ма́тор «міцний, здоровий, зрілый, старий», сербохорв. ма̏тор «старий», словен. matȯ́r «пристаркуватий», чес. matorný «серйозний, суворий», польск. zаmаtоrzаłу, zamotrzały «затверділий»
Швидше за все, це праслов. похідне від мати, аналогічно до лат. māteria, māteriēs «будівельний ліс, матерія»; див. Траутман, ВSW 171; Бернекер 2, 25; Вальде-Гофм. 2, 50 та сл[овники].
Інші вважають спорідненим до лат. mātūrus «зрелый», mānе «вранці» (Мейе, ét. 407; Маценауер, LF 10, 64), вірм. mairi «будівельний ліс, дерево» (Леві, KZ 40, 562; Бернекер 2, 25). Спорідненість із грец. μάτις ̇ μέγας (Гесихий), дав.-ірл. maith «хороший» (Петерссон, Verm. Beitr. 128) не доведене. Запозичення з лат. mātūrus є неприйнятним, всупереч Романському (JIRSpr. 15, 120; див. Бернекер, там само). Випадковим є співзвучність з тюрк. словами «спритний, хоробрий»; тат. matur, matyr, чув. mоdог і т. ін. (див. Рясянен, TschL. 154 и сл.; Паасонен, FUF 2, 126) [Махек (ZfslPh, 23, 1954, стор. 117) на підставі мор. діал. zmateřelé obilí «зерно, що згнило» передбачає спорідненість з нім. modern «гнилий, тухлий». — Т.]

Як бачимо, сам Фасмер дає український еквівалент.

Окрім того, заслуговує на увагу згаданий у цій же статті білоруський варіант мато́рны, цілком слушно запропонувати слово моторний. Саме це слово використовується у першому рядку «Енеїди»:

Еней був парубок моторний

З практичної точки зору, зауважив наступне:

 • йдеться про молодіжний жаргон, а це, без перебільшення, галузь мови, що найбільш динамічно розвивається.
 • слово матьорий у цьому жаргоні має непряме значення, адже не обов'язково мається на увазі статево-зрілий самець у розквіті своїх років, сили, спритності тощо.

Тому вважаю за можливе також використовувати будь-який варіант на розсуд читача, але також бути готовим сприйняти якийсь інший варіант, який читач може почути від оточуючих.


Висновки

Таким чином,

 1. Моторний є словниковим і широко відомим у літературі.

 2. суто з лінгвістичної точки зору, слово ма́терий можна вважати усталеним (окрім зауваження, що Макс Фасмер таки вів словник іноземної мови).

 3. В контексті молодіжного жаргону, можна експериментувати з будь-якими варіантами.

0

В англійській маємо seasoned теж зі значенням досвідчений.

Ось, що r2u дає для матёрый:

Матеро́й –

 1. (большой) матерни́й, здоро́вий, (высокий) висо́кий, (дебелый) дебе́лий, (крепкий) креме́зни́й.
  • -рой человек – креме́зна́ (дебе́ла) люди́на, креме́зний (дебе́лий) чолові́к, кремезня́к, моца́к (-ка́).
  • -ро́й бык, заяц – здоро́вий (дебе́лий) буга́й (-гая́), бик (-ка́), віл (р. вола́), здоро́вий за́єць (р. за́йця). [Ва́жко ру́шили з мі́сця дебе́лі воли́ (Основа)].
  • -ро́й улей, рой, см. Ма́точный 2.
  • -ро́й дуб – стари́й висо́кий дуб (-ба).
  • -ро́й лес – товстолі́с (-су). -ра́я утка, зоол. Anas crecca, см. Кря́ква;
 2. (взрослый) доро́слий, ді́йшлий, дохожа́лий, (возмужалый) змужні́лий.
  • -рые годы – му́жні літа́, му́жній вік (-ку);
 3. -ра́я земля, см. Матери́к 1 и 3;
 4. -ра́я (сщ.) реки, см. Материк 5.

Тобто це скоріше пряме запозичення з російської ніж калька.

1
 • питання було саме про сленгове значення, а не таке, як у московитській. Nov 25, 2022 at 18:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.