5

Ми в IT часто кажемо, що хтось метчиться до команди. Тобто все зійшлось і людина підходить, і з нею гарно працювати. Відбувся метч. Ми з ним заметчились. Чи є якесь слово, яке б відповідало по сенсу з української мови?

2

2 Answers 2

1

Ми з ним заметчились.

Ми з ним відповідаємо один одному.

хтось метчиться до команди

Він відповідає рівню нашої команди.
Він відповідає нашим запитам.

Це слово найближче з усього, що є.

5
 • 1
  Так, мені теж здається, що IT-шному контексті це найближчий відповідник: «string s matches pattern p (or regular expression r)» — «рядок s відповідає шаблону p (чи регулярному виразу r)».
  – Sasha
  Commented Dec 6, 2022 at 8:25
 • У питанні йдеться про людей, а от щодо цього: мені завжди здавалося, що в цьому випадку "збігається"/"співпадає" найближче (український варіант, на жаль, не завжди добре звучить, на відміну від російського "совпадает").
  – oleedd
  Commented Dec 6, 2022 at 15:04
 • 1
  oleedd, я можу помилятися, але мені здається, що російське «совпадать» тут не підходить — воно про точний збіг, а не про відповідність шаблону (типу, ^ab{1,3}c$ збігається з ^ab{1,3}c$, а abbc відповідає ^ab{1,3}c$). Хоча українське «збігатися» має ширший набір значень, ніж російське «совпадать», тож припускаю, що Ви маєте рацію і воно теж підходить… (Хоча я в таких випадках, боячися двозначності, завжди уникав слова «збігатися» і використовував «відповідати», але, можливо, я помилявся.) Так, тут є про що подумати…
  – Sasha
  Commented Dec 6, 2022 at 17:52
 • Не сказав би, що ширше, просто "збігатися" має в собі "сбегаться". Теж помітив цей нюанс, але мені здається, що так можна. Звернемося до словників, щоб з'ясувати. У словнику Єфремової є таке значення: 3. Соответствовать чему-либо, согласовываться с чем-либо. Але чомусь тільки там. У словнику Кузнєцова є таке: 3) Совместиться при наложении. Коли говорять про регулярні вирази, часто використовують слово "совпадение".
  – oleedd
  Commented Dec 6, 2022 at 21:44
 • На справді, я мав на увазі слово match в широкому розумінні. Бо в IT воно прийшло з коду (приклад як писав Sasha з використанням регулярок) і почало використовуватись у широкому вжитку в звичайній мові серед айтішної спільноти. Commented Dec 7, 2022 at 16:04
6

Ви ж відповіли на своє питання у його описі: Людина підходить команді

Можливі синоніми (взято з Олександр Пономарів)

Читач Дейкун цікавиться значеннєвими відтінками слів: личити, пасувати, підхожий, підходящий.

Із цього синонімічного ряду потрібно вилучити останнє слово, бо воно є неоковирною калькою російського подходящий. До його вживання заохочували в ході здійснення політики зближення мов у колишньому Радянському Союзі.

Пасувати – бути прийнятним, годитися, відповідати. Наприклад: "Блакитний капелюшок добре пасував їй до лиця" (Леонід Смілянський).

Личити. Перше значення те саме, що й у слова пасувати. "Ніяк не личить оте чернече вбрання веселій панночці" (Степан Васильченко). Ще одне значення: відповідати встановленим правилам, звичаям. Наприклад: "Співцям співати личить, отже, ми почнем співати" (Леся Українка).

Підхожий – придатний до чогось, такий, що відповідає вимогам. Наприклад: "В обласному центрі мені запропонували підхожу посаду" (з газети).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.