13

Яке слово слід використовувати в контексті радіоелектронної боротьби для опису протидії противнику: завади чи перешкоди?

Наприклад: "станція завад" чи "станція перешкод"?

На практиці застосовуються обидва варіанти у довільній формі (тобто можна зустріти в одному реченні і завади, і перешкоди).

Деякий час мені здавалось, що перешкоди слід використовувати, коли йдеться про навмисні дії, а завади — ненавмисні, але я не знайшов цьому підтвердження.

3
 • СУМ-11 в радіотехнічному контексті згадує лише слово «поміхи». Яке, проте, позначене в ньому як рідковживане і є очевидним русизмом. Схоже, «завада» й «перешкода» на той час у подібному значенні ще не вживались.
  – PY PY
  Oct 5, 2017 at 21:46
 • Держспецзв’язку - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (cip.gov.ua) є регулятором національних стандартів щодо радіообладнання і водночас контролюючим органом. Aug 14, 2023 at 14:22
 • 1
  Аналіз документів з офіційного порталу показує, що найчастіше терміни вживаються в контексті "топографічні перешкоди" і "глушники радіозв’язку (станції завад)". Aug 14, 2023 at 14:50

2 Answers 2

12

Згідно з СУМ-11, перешкода:

 1. Те, що заважає руху.
 2. перен. Те, що заважає будь-чому.

Згідно з СУМ-20, завада:

 1. Те саме, що перешкода.

            Тобто:
            1.1. Те, що заважає руху.
            1.2. перен. Те, що заважає будь-чому.

 1. спец. Стороння перешкода у вигляді електричного коливання, яка заважає правильному прийманню сигналів.

            Виділення «у вигляді електричного коливання» моє.

Звідси можна зробити висновки:

 • В побутовому контексті «перешкода» та «завада» — повні синоніми. Слово «завада» наслідує всі значення слова «перешкода», причому переносне значення таким і лишається.

 • В контексті радіоелектронних сигналів (який, я припускаю, можна поширити до сигналів узагалі) спеціальний термін «завада» має вужче значення: перешкода саме сторонніми електричними коливаннями (в загальному випадку — стороннім сигналом).

  Наприклад, залізна стіна, що не пропускає сигнал від передавача до приймача, не буде завадою (в спеціальному значенні).

  Завади бувають:

  • пасивні ненавмисні (шум з атмосфери (гроза), відлуння від рельєфу та стін і т.і.);
  • пасивні навмисні (зумисне використання відбивачів супротивником, наприклад, дипольних чи кутникових);
  • активні ненавмисні (випадкове використання сторонньої радіоелектронної апаратури поруч);
  • активні навмисні (зумисне використання радіоелектронної апаратури супротивником, як правило спеціальної).

   

  На жаль, перші видані томи СУМ-20 ще не мають статті «перешкода», а СУМ-11 не описує спеціальних значень цих двох слів узагалі, тому не можу з повною впевненістю сказати, чи має «перешкода» якесь спеціальне значення, як термін, в контексті радіоелектронних сигналів.

  Але можу припустити, що не має. Тоді із загальних значень слова «перешкода» випливає:

  • Перешкода в прямому сенсі — лише то, що фізично не дає сигналу дійти до приймача (зменшуючи його абсолютну — а не відносно сторонніх сигналів — потужність). Але не, наприклад, завада (як спеціальний термін).
  • Перешкода в переносному сенсі — будь-що, що заважає прийняти й обробити корисний сигнал. В тому числі перешкода в прямому сенсі або завада (в спеціальному значенні).

  Перешкоди та завади в контексті радіоелектронних сигналів http://svgshare.com/i/qt.svg

  Звісно, «завада» ще має загальні побутові значення (повний синонім слова «перешкода»). Але навряд чи використання цього слова в контексті радіоелектронних сигналів у загальних значеннях буде прийнятним. (Оскільки там воно вже зарезервоване як спеціальний термін.)

Міжнародне (у вікі):

1
2

перешкода - спеціально створена (станція перешкод). завада - ненавмисна дія (випромінювання атмосфери). придушення - це перед тим, як ріжете курку. подавлення - результат дії перешкод.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.