4

Чи можливе вживання прислівника середньо замість в середньому з дієсловами, приміром заробляти або втрачати, коли хочу надати середнє значення? Як у реченні "Я заробляю середньо 5 тис. грн щомісяця." В розмовній звучить ніби гаразд.

СУМ дає приклад слова середньо, коли йдеться про ознаку, яка не вирізняється від інших - почуваюся середньо.

2
  • Не можна, це просторіччя.
    – oleedd
    Commented Nov 9, 2022 at 19:49
  • В цьому контексті краще вжити "близько" або "приблизно". Також можна сказати "в середньому", але не "середньо" - це помилка. І зауважте щодо періоду. Отже, українською ми кажемо: "Я заробляю приблизно 5 тис. грн на місяць", "Мої щомісячні витрати становлять близько 5 тис. грн." Commented Apr 29, 2023 at 1:36

1 Answer 1

0

Якщо ми скажемо "середньо" в даному реченні, то це буде означати щось на кшталт "заробляю середньо/посередньо", а не "заробляю в рамках 5 тис. грн".

"В середньому" говорить нам про вимір величини, якийсь статистичний показник, порівняння, виведення "середини" з чогось.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.