1

Чи можливе поєднання прикметників короткий, вузький, малий, тонкий з відповідними прислівниками завдовжки, завширшки, завбільшки та завтоншки, коли я хочу описати виміри сполукою завтовшки телефон тонкий або завширшки проїзд вузький? Розумію, що фрази по товщині телефон тонкий або по ширині проїзд вузький звучать звично, хоча не певний чи правильно.

СУМ дає приклади сполучуваності з точними та приблизними одиницями виміру (метр завдовжки або завдовжки з лікоть), а от сполучуваності з прикметниками немає.

2
 • завдовжки це те саме, що довжиною і неправильно казати довжиною короткий отже і завдовжки короткий не піде. Це може бути хіба для гуморески якоїсь.
  – Yola
  Nov 2, 2022 at 22:31
 • 1
  уточніть, неправильно відповідно до якої норми? довжина - міра, короткий - слово, яким ми описуємо цю міру
  – LinguaNerd
  Nov 4, 2022 at 5:26

1 Answer 1

0

Зазвичай, слово короткий уже неявно містить у собі слово довжина, тобто, коли ми кажемо, що щось коротке, то ми маємо на увазі, що довжина цього предмета мала. Сказати короткий завдовжки це те саме, що сказати маленької довжини завдовжки. Не думаю, що існує правило, яке б це забороняло, але, НМД, така надлишковість невластива звичайній мові.

КОРОТКИЙ, а, е. 1. Який має малу довжину; протилежне довгий. У садочок входить молодий хлопець в солом'яному брилі, в короткому синьому жупанку (Шевч., II, 1953, 168); Шия в його була така коротка, ніби голова лежала на самих плечах (Н.-Лев., І, 1956, 117); Обидві ноги його були прикуті до каменя залізними короткими ланцюгами (Гончар, III, 1959, 108); ...

РЕД: Див. плеоназм.

2
 • 2
  Це називається плеоназмом, що зазвичай є помилкою.
  – oleedd
  Nov 8, 2022 at 12:18
 • @oleedd дякую, почитав на вікі, цікаво.
  – Yola
  Nov 8, 2022 at 16:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.