2

Чи є усталений переклад терміну "feedback loop"? "Feedback" - це "зворотний зв'язок", "loop" - "петля". Чи можна подавати як "петля зворотного зв'язку"? Чи варто залишити "фідбек"? Чи може краще не "петля", а "коло"?

Отут навіть побачила такий варіант: "positive loop feedback, або по-простому — маховик, який крутиться сам у потрібному напрямку".

1 Answer 1

1

Словник математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) подає три способи перекладу для feedback loop

коло/петля/контур зворотного зв'язку

Цікаво, що словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) містить таке

climate (і) клімат; (пк) кліматичний
c. feedback loop кліматична зворотна петля [цикл, контур] (замкнута система кліматичного зворотного зв’язку)

Тобто іноді слово зв'язок можна пропустити. От ще один схожий приклад звідти ж

ice-albedo feedback loop цикл льодового зворотного відбиття сонячної енергії

Виходить, що тут багато чого залежить від оточення.

Словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) додає ще один варіант

виток зворотного зв'язку feedback loop

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.