0

Зіткнувсь з різнобоєм у написанні назв посад центральних і місцевих органів виконавчої влади у нормативно-правових актах Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. Виявляється, попри те що в нормативно-правових актах посади голів центральних органів виконавчої влади (державних комітетів, агентств тощо) написані з великої літери, разом з тим посади голів місцевих державних адміністрацій кругом ідуть з маленької (особливо в указах Президента України про призначення і звільнення). Водночас, і ті й інші органи є органами державної влади, юридичними особами.

1
  • Думаю, варто уточнити, про назви яких саме посад йдеться у запитанні. Oct 13, 2022 at 18:31

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.