1

Питання таке: чи можна уживати "зараз" (у значенні "у даний момент", "тепер"), якщо наратив оповідання ведеться в минулому часі. Нижче вставляю абзац з оповідання.

Підіймаючись пилкою стежкою, юнак та дівчина почали віддалятися від гучного сонму, що згромадився на початку галявини. Пара кумедних ряжених фігурок — вони не дуже відрізнялися від інших екстравагантних проходжалих на центральному пішнику. В неї — лілова в білу цяточку сукенка-бандо, великі золотисті конго; в нього — барвисті клаптеві аладіни та в’язаний сак на довгому ремінці поверх голого торсу. Вона — шістнадцятирічна, вельми приваблива, з милим кирпатим носиком та відповідною своєму прізвиську зачіскою. Він — сімнадцятирічний, рослявий, зазвичай поважний, але зараз — зі скляними очима та безглуздою усмішкою.

Прислівник "зараз" за моїм задумом протиставляється словам "зазвичай поважний". Тож виходить так: Марк зазвичай (взагалі) поважний, але в цей конкретний момент, про який зараз розповідається, хлопець має скляні очі та безглуздий погляд. В контексті оповідання начебто зрозуміло, що йдеться не про момент мовлення, а про умовне теперішнє в рамках історії. Будь ласка, виправте мене, якщо я десь помиляюся.

0

1 Answer 1

1

Не можна. Бо це не "зараз", "зараз" може сказати лише той, хто бачить це і говорить тоді ж, а не говорить про побачене раніше.

Це як:
Він був втомлений, а зараз готовий працювати. // Розповідамоємо про те, що було вчора. Не можна так.

Як виправити:
"Тоді" не звучить, а "на той момент" — нормально.

Не треба тире після "зараз", бо воно замість "він" і тоді протиставляються прості речення (а не те, що треба). Тобто це тире перетворює просте речення на складне, цікавий випадок.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.