0

На словотворі пропонують колесі, двоїну від колесо, як замінник для слова велосипед. Але як це слово відмінювати? Не хотілось би, щоб це слово довелось відмінювати з якимось особливими правилами.

2 Answers 2

3

Згадане порівняннє з ножицї — недоречне, бо однина існує як ножиця, що є мякою ґрупою та жїночого роду, що геть не покращує становище. Тобто це як радити відмінювати мак як краля — [немає] кралі, тому макі. Тут точно не ножик → ножицї, бо таких переходів з чоловічого твердого іменника немає, тобто тут було би радше [два] ножика (вуса, рукава) чи ножики1. Дивно, що згадане слово штани не засмутило, бо воно якраз від штаня. А двоїна до ножиця буде ножици — за гісторичними і сучасними прикладами, як земли проти землї, полици проти полицї.

Одна з причин, чому відповідь треба надавати з авторітетними джерелами, або хоча би трохи краще дослїдити Вікіпедію, і таких схвалювати. Пак тут є декотрі завади. Перша і очевидна, немає державного унормування, тому або береш з відповідного дїялекта, тобто вже існують декілька варіяцій, або те, що до смаку.

Щодо колесо і друга, що явно є іменником твердої ґрупи ніякого роду. Якщо гісторично, то тут проблемка: слово походе від коло в буквальному сенсї, котре згодом стало самостійним — чимось нагадує згадане слово ножницї. Наросток -ес- досї зберігається в іменниках середнього роду з підтипом на : небо → небеса (небесний), чудо → чудеса (чудесний), тїло → тїлеса (тїлесний), слово → словеса (словесний) ітд. Тому тут для декотрих може постати питаннє як відмінювати слово: як старе коло чи як нове колесо. І, так, двоїна від старого коло якраз буде колесї за прикладом [старого] слово → словесї, що зараз вже слові. І умовно сучасне колесо теж мати ме колесї, але тоді різниця відмінків: сучасне з старого ладу колесома (як двома) проти колесьма (умовно варіятивне колесима2), де друге звичніше для вух. Для зразку додаю множину.

Відмінок двоїна множина
Називний ко́лесї колеса
Родовий колесу коліс
Давальний колесьма, колїсьма колесам
Знахідний колесї колеса
Орудний колесьма, колїсьма колесами, колїсьми
Місцевий колесу колесах
Кличний колесї колеса

Від себе тут додав можливу заміну до колесьма — ще звичнїше колїсьма, пак звичний орудний якраз колїсьми, зміни закритого е на ї — не рїдкісне явище.


Записки
 1. Щодо закінчень іменників при числівниках два, дві, обидва, три, чотири, то іменники чоловічого роду бувають із закінченням назовного відмінку (а не родового): два си́ни, три брати́, чотири вовки́, обидва стовпи́, чотири вчи́телі, три го́луби і т. ін. (з таким наголосом у іменниках, як у родовому відмінку однини); іменники жіночого роду тверді можуть мати закінчення (), як і мʼякі, при тім г к х перед змінюються на з ц с: дві кни́зі, три вербі́, дві руці́, чотири му́сі, обидві корові́ і т. ін, хоч із , надто після г к х, звичайніше: дві кни́ги, чотири бо́чки тощо (так само завсіди з тим самим наголосом у іменників, як у родовому однини); іменники ніякого роду тверді на при числівниках дві, обидві, три, чотири теж іноді мають закінчення і теж із зміною г к х на з ц с: дві я́блуці, три відрі́, обидві сло́ві тощо (наголос родового однини), хоч звичайніше двоє ві́дер, три села́ тощо.

 2. Деякі іменники на означення парних понять мають форму двоїни і в орудному відмінку: бровимабровами), грудимагрудьми), дверима, очима, плечима, ушимавухами); це стосується й низки числівників: двома, трьома, чотирма, стома тощо.

1

НМСД, посилання на статтю у вікіпедії, яка згадує архаїчні типи множин є помилкою. Архаїзми на то й архаїзми, що ними не користуються, бо від них більше проблем (як-от з відмінюванням), або коли слово більше не потрібне, бо ніхто ним не користується сьогодні, наприклад, крода.

Unicode CLDR називає 2 основні форми для множини, для кількостех 2-4 і >= 5. Такий поділ досить добре вписується в сьогоднішні правила і не потрібно видумувати додаткові винятки. Згідно з такими правилами:

 • 1 колесо
 • 2-4 колеса
 • 5 коліс

Але повертаючись до головної теми, щодо колесі то тут питання, відмінювати це слово як однину чи як множину? Чи може двоїна вимагає свої, зовсім інші, правила? Правила, які сьогодні існують в українській мові є лише для однини або множини.

Я більше схиляюсь до варіанту трактування двоїни як множини, яка не має форми однини. Можна глянути на іменники, які мають лише форму множини, наприклад: ножиці, штани, окуляри. Провідміняти їх і застосувати ті ж самі правила.

 • Н -- ножиці -- колесі
 • Р -- ножиць -- колесь
 • Д -- ножицям -- колесям
 • З -- ножиці -- колесі
 • О -- ножицями -- колесями
 • М -- ножицях -- колесях
 • К -- ножиці -- колесі
1
 • 2
  дякую за виправлення «НМСД», не чув ще такого:) Sep 22, 2022 at 6:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.