1

«Курировать» та «курированный» можна перекласти як «контрольований» [1], або ж «модерований».

Проте ці слова також мають російські відповідники «контролировать» та «модерировать», тож «курировать» має певну семантичну відмінність від цих двох варіантів. Чи є відповідник в Українській мові який би точно передавав цю особливість?

4

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Browse other questions tagged or ask your own question.