1

СУМ потверджує, що слово "скидка" розмовне і означає знижка, тоді коли слово "скидати" у значенні "зменшувати на певну кількість" такої позначки немає, а отже може вживатися не лише у розмовному стилі.

Чи може слово "скидка" рівноцінно вживатися замість слова "знижка" у рекламі та на вітринах крамниць?

1
  • "Скидка" в значення "знижка" є просто калькою з російської. Навіть для розмовної української, особисто мені, звучить досить дивно та ріже вуха. А стосовно реклами чи вітринах, то, безумовно, тільки один варіант прийнятний - "знижка" Aug 14, 2022 at 21:20

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.