6

Словник української мови зазначає наступні значення слова "виїмка".

ВИ́ЇМКА, и, жін. 1. Невелика заглибина, западина у чому-небудь. Вони знову оглянули знайому дорогу, на якій було вивчено кожен камінь, виїмку і поворот (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 307)...

// Заглибина, зроблена способом виймання, вирізування і т. ін. частини чого-небудь звідкись. За тунелем пішов глибокий арик — виїмка аж до північного тунелю (Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 246)...

 1. заст. Те саме, що виняток. 4 збірники моїх новел, видані «Видавничою Спілкою», обнімають усі мої опубліковані досі новели, з виїмкою 3-х оповідань для дітей (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 287).

 2. кул. Інструмент, яким роблять заглибини в продуктах або кулінарних виробах. Для нарізання картоплі у формі стружки.. застосовують спеціальні ножі, а для вирізування кульок — виїмки різних розмірів (Технологія приготування їжі, 1957, 22).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 402.

Однак, стаття Вікіпедії пропонує додаткові сфери застосування цього слова:

Виїмка — процес виймання корисних копалин у гірничій справі

Виїмка — термін у логістиці

Виїмка — термін у кримінальній справі

Виїмка — невелика заглибина, западина у чому-небудь, геометрична фігура у надрах землі (траншея, котлован тощо)

Дивно, що попри відсутність відповідного значення у Словнику української мови (в 11 томах), а також у Словнику Грінченка, термін "виїмка" дійсно використовується в законодавсті, зокрема кримінальному, а також нотаріальному.

Хтось знає, коли і на якій підставі в українське законодавство увійшла очевидна калька від російського "выемка", а також чи є в якихось інших (може, спеціалізованих юридичних) словниках більш адекватний український відповідник?

3
 • У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України; витяг з реальної ухвали, 2016 рік, м. Київ.
  – Gluttton
  Commented Feb 27, 2017 at 19:02
 • Витяг з КПК України від 2012 року 1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Як бачите використовується вилучення.
  – Gluttton
  Commented Feb 27, 2017 at 19:13
 • @Gluttton я вам більше скажу, у КПК є окрема ціла "Глава 16. Тимчасове вилучення майна", але поряд з цим є "Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів", де в ст. 159 зустрічається "виїмка", а також ст. 258-262 ("виїмка кореспонденції"), А у ЗУ "Про нотаріат (ст. 8-1) вживаються паралельно - "вилучення (виїмка)". Як бачите, використовується не тільки вилучення, а й виїмка. Плутанина в термінології ще та. Посилання на повні версії чинних КПК і ЗУ "Про нотаріат" - в самому запитанні. Commented Feb 27, 2017 at 19:24

2 Answers 2

6

СУМ-20 має таке означення (цікаво що порядок значень також змінено у порівнянні з СУМ-11):

ВИ́ЇМКА, и, ж.
1. Невелика заглибина, западина в чому-небудь.
2. Інструмент, яким роблять заглибини в продуктах або кулінарних виробах.
3. юр. Вилучення предметів і документів при обшуку, перевірці, дослідженні.
Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають підприємства, установи й організації, здійснюються в присутності їх представників (з наук. літ.).
4. заст. Те саме, що ви́няток.


Не знаю наскільки сьогодні можна користуватися саме цим словником, але Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) спеціально підкреслює це значення як юридичне:

Вы́емка и вы́ем –

 1. вийма́ння;
 2. (в одежде) ви́кот;
 3. (при обыске) ви́їмка;
 4. архит. – рівчачо́к, жолобо́к;
 5. (в земле) ви́їмка, вріз. [В залізни́чих врі́зах (Тутк.)].

Хоча інші словники того періоду пропонують інші переклади з російської:

Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич):

Выемка (конфискованное при обыске) – вийняток (-тку); (действие) – вийма́ння, вийняття, конфіска́ція; в. писем (из почтового ящика) производится – вийма́ють листи.

Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські)

Выем, выемка — вийма́ння, ви́йма, -ми; В. для защелки — ви́йма на за́щіпку; В. железнодорожная — залівни́ча ви́йма; В. кольцевой — кільце́ва ви́йма; В. суми — вийма́ння гроше́й.

Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)

Вы́емка = 1. вийма́ння. 2. (в одежї) — ви́кот (С. Аф.), ви́різка, ви́тин (С. Пар.). — Керсетка з великим викотом. 3. трус (С. Л. Ш.), трусани́на, реви́зия. (Гал.). Власне такий трус, коли знайдено і забрано утїкача, чи злодїя, що переховував ся, або що небудь заборонене, покрадене або що. 4. (в будові) — жолобо́к, рівчачо́к. 5. (в землї) — ви́їмка.

1
 • 1
  Дякую за відповідь Як на мене, калька калькою. Лиш узаконена в новому словнику у зв'язку з використанням навіть у законодавстві. Цікавий факт до речі: двомовні словники містили значення, якого не було в академічному словнику української мови, використання поширилося на законодавчі документи, відтак значення додалося в новий академічний словник. Commented Feb 27, 2017 at 18:18
-1

Схоже на те, що оби два слова і вилучення і виїмка є українськими. Але застосовуються у різних контекстах, так наприклад вилучення здійснюється уповноваженним слідчим у підозрюванного, а виїмка осущєствляється уполномоченим слєдоватєлєм у підозрєваємого.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.