0

В іспанській мові маємо комунерос і однину комунеро. Чи правильно буде так і залишити чи перекласти комунери і комунер?

2
 • Не розумію чому голосувати за закриття. Якщо немає правила, яке вказує на те як робити, то це і може бути відповідь.
  – Yola
  Jul 28, 2022 at 15:27
 • Можливо, тому що таке формулювання питання спонукає до суб'єктивних відповідей.
  – improbable
  Aug 15, 2022 at 13:01

1 Answer 1

1

У нас нема особливої послідовності писати чи ні іншомовні закінчення. Переважно ні. Але винятків багатенько. Наприклад ми пишемо адвокат [не адвокатус], але нотаріус [хоча до кацапів писали нотар]. Теж саме стосується запозичень з інших мов. Деколи вживаємо обидві форми, а ля Ахіл і Ахілес. Деколи це приводить через вплив кацапів до анекдотичних форм на кшталт бутса. Щодо Вашого слова. Тут бачу варіанти [наявні на практиці]:

 1. передавати як в оригіналі: комунеро і комунерос, а ля командо і командос. Це варваризм. І зазвичай ми так не робимо.

 2. відсікти закінчення рідні і писати наші: комунери. Я не знаю, чи в слові комунеро, -о — це закінчення, але загалом не істотно. Якщо закінчення, то комунер, якщо ні — то комунеро. Для обох форм у множині комунери.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.