1

Як правильно з рос. мови перекласти "таро расклад" ? Розклад - це русизм?

1 Answer 1

1

Розклад може бути наслідком розкладення. І r2u таке слово в такому значенні знає:

Російсько-український народний сучасний словник 2009–

 • политические расклады – політичні розкла́ди (пасьянси);

Зі статті Виталя Моргунюка у віснику Нац. ун-ту "Львів.політ.", №503, 2004. – С.75–81:

Згідно з рекомендаціями [6] та вимогами [3, п. 5.1.4; 4, п. Г.4.1], дію треба позначати віддієслівними іменниками на ння (ття), утвореними від дієслів недоконаного виду, подію – віддієслівними іменниками на ння (ття), утвореними від дієслів доконаного виду, а об'єкти (наслідок події) – відповідними однокореневими іменниками з іншими суфіксами або без них, наприклад:

Дія      | Подія    | Наслідок
--------------------------------------------
згинання    | зігнення   | згин
змінювання   | змінення   | зміна
нарізування  | нарізання  | нарізь
повертання   | повернення  | поворот
розтягування  | розтягнення | розтяг
устатковування | устаткування | устатковання

І приклад:

Від багатьох видових пар у словниках української мови (наприклад, [14; 18]) зафіксовано три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок події. Треба правильно вживати ці віддієслівні іменники, розрізняючи їх значення, наприклад:

 • Аналоговий сигнал передає інформацію завдяки неперервному змінюванню (дія) амплітуди або частоти
 • Використанням раціоналізаторської пропозиції визнають створення або змінення (подія) конструкції виробів, технології виробництва та застосовуваної техніки або складу матеріалу
 • Фазовий зсув – це зміна (наслідок події) фази сигналу

Додаткове чтиво:

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.