3

На вікіпедії я зустрів два способи називати статті про битви біля міст.

Один варіант з при:

Інший варіат з під:

Як правильно? За яким принципом обирати?

1 Answer 1

2

ГРАК знаходить набагато більше випадків вживання "битва під":

запит "битва під" - 2923

запит "битва при" - 565

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.