1

Добридень,

шукаю авіаційну/планерну тремінологію (з англійської на українську). Можливо підкажете надійні джерела де можна її подивитися або товариства, які дотичні до розробки термінології.

1 Answer 1

4

Науково теоретичний журнал [3 (51), 2014 р.] має статтю Українська авіаційна термінологія у лексикографічному опрацюванні [на 93 с., Людмила Халіновська]. Там згадані такі вузькоспеціялізовані матеріяли:

  • Німецький та український летунський словник / Deutsches und ukrainisches Fliegewörter buch (близько 20 000 слів) (видавництво Бернард і Грефе, Берлін, 1939 р.), Іван Ільницький-Занкович.
  • Летунський словник (дискусійний матеріал) Летунський український клюб (ЛУК). — Нью-Йорк, 1974. — грудень, ч. І
  • Український летунський словник. Проєкт. Летунський Український Клюб (ЛУК). — Торонто, [б. д.].
  • Російсько-українсько-англійська авіаційна термінологія. Д. Г. Бабейчук (близько 4000 українських, російських та англійських термінів), 1997 р.
  • Російсько-український авіаційний словник (8 тисяч термінів) за редакцією Г. О. Кривова, 1997 р.
  • Російсько-український словник з авіаційної та ракетнокосмічної техніки (близько 40 тисяч термінів і терміносполучень, 1997 р.) за ред. Д. Х. Баранника і В. Ф. Пріснякова
  • Російсько-український словник авіаційних термінів (близько 80 тисяч лексичних одиниць, 2004 р.) у двох томах за редакцією В. П. Бабака
  • Тлумачний словник авіаційних термінів (укл. Л. Ф. Верхулевська, С. С. Кіраль, М. В. Луцюк, Л. Г. Скуратівська та Н. Ю. Ясакова за загальною редакцією М. С. Кулика), близько 1200 термінів і термінологічних словосполучень

Тож… як можна поме̂тити, щонайменше до 2014 року, останні словники переважно з напрямком до московскої мови, пак Халіновська дале̂ наводе суто москівські словники, тому здаєть ся, що якщо з анґлійським перекладом, то будуть діяпоріянські, котрих знаходити мене̂ не удаєть ся. Це особливо це̂каво, бо знаходю наприклад таке:

З нове̂ших:

  • Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації, А. В. Скрипець

Також можна звернути увагу на катеґорію Авіаційні терміни на Вікіпедії.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.