7

Назва нового мему з Почекуном була скалькована з російського Ждун, який в свою чергу був утворений від рос. ждать (одразу завважу, що я не обговорюю тут власне Ждуна, хоча знаю, що в українській мові також є ждати).

Стаття на вікі про суфіксальне словоутворення віддієслівних іменників вказує весь набір суфіксів, але не подає правило, за яким той чи інший суфікс має допасовуватися до дієслова. Звідки я роблю висновок, що єдине правило — правило милозвучності.

Питання моє в тому, чи виглядає "питомим" поточне словотворення від дієслова почекати?

Нижче я подаю деякі можливі варіянти:

 1. Почека́ль / Почека́ля (також див. чекальний)
 2. Почека́ч
 3. Почека́р
 4. Почеку́н (також допустимо, бо бігун)
 5. Почеківни́к
 6. Почекі́ст (sic!)
 7. Почека́тель

Одному мені здається, що варіянти 1-2 звучать "рідніше" і що суфіксальне словоутворення теж було бездумно скальковане?

4
 • 3
  Чекайло, чекун, чекач, чек(айло/аль/аля/ар/атель/івський), зачек(айло/аль/аля/ар/атель/ач/івський/іст/ун).
  – Sasha
  Commented Feb 26, 2017 at 21:42
 • А чим просте ждан не підходить?
  – Yellow Sky
  Commented Feb 27, 2017 at 7:19
 • @YellowSky це вже інше, тут я щодо суфіксів (і префіксів) запитував Commented Feb 27, 2017 at 15:32
 • [За]чекайло, на мою думку, найліпше.
  – Oleg
  Commented Mar 7, 2017 at 9:53

2 Answers 2

6

Перше. Я вважаю, що, оскільки цей інтернет-мем прийшов до нас із російськомовної інтернет-спільноти, то і назва має право (хоча і не зобов'язана) бути також запозиченою з російської, попри те, що сама скульптура створена нідерландським майстром.

Друге. Назва.

Доцільно розглянути морфологічну послідовність з російської мови:

рос. прыгать → прыгун → попрыгун

 1. Перше слово — це дієслово недоконаного виду, семантичний зміст якого також визначає деяку дію (бездіяльність — це також, у деякому сенсі, дія).
  Український еквівалент, вочевидь, — стрибати.
 2. Друге слово — професійно-якісний віддієслівний іменник, який означає особу, яка постійно/професійно виконує зазначену дію.
  Український еквівалент — стрибун:

  1. Людина, яка робить стрибок, стрибки, любить стрибати;

  Також див. плигун.

 3. Третє слово утворене із попереднього, морфологічний зміст префікса по- — недоконаність та повторюваність дії. Український еквівалент — пострибун:

  Той, хто часто стрибає, не сидить спокійно на місці;


Висновок: почекун (а також, спірно, чекун і попочекун) цілком можна вважати питомими словами, які не суперечать типовій українській морфології.

З іншого боку, їх не можна вважати нормативними (усталеними), оскільки вони не згадуються у словниках.

1

Норми української літературної мови · Олекса Синявський

§ 99. Наростки іменникові: значіння їх і вживання

87. ‑ун — на означення носія певної чинности або властивости (здебільшого особи і з відтінком зневаги): брехун, балакун, їздун, свистун, шептун, мовчун, літун, гордун, щебетун, ласун, цвіркун, двигун… (порівн. ‑ій, ‑ак).

2
 • І який висновок?
  – Sasha
  Commented Mar 5, 2018 at 22:44
 • @Sasha Я подав правило. Цитую запитавця: Стаття на вікі про суфіксальне словоутворення віддієслівних іменників вказує весь набір суфіксів, але не подає правило, за яким той чи інший суфікс має допасовуватися до дієслова. Також підвердив, що такий наросток цілком існує. Commented Mar 5, 2018 at 22:46

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.