2

Перекладаю з англійської і стикнулася із тим, що хочеться дібрати якийсь короткий синонім до "приготувати нашвидкуруч", однак не можу ніде знайти відповідний варіант.

Оригінальне речення: "Betty whips up freshly baked pies when the mood strikes".

2
 • Варто зауважити, що "to whip up" — то є phrasal verb, і воно за означенням не відповідає потребі щодо передачі змісту одним словом. Можливо, варто відмовитися від такої вимоги як від занадто сильної? В сенсі, шукати саме «короткий синонім» (як у тексті запитання), а не «одним словом» (як у tag). Commented Apr 7, 2022 at 20:29
 • Можливо Ви праві, дякую
  – daria
  Commented Apr 8, 2022 at 17:54

1 Answer 1

1

Думаю, вам може підійти одне із цих слів:

скапарити

 1. Мати вибачливо подивилась на Марка, метнулась до кабиці, щоб скапарити сяку-таку вечерю (Михайло Стельмах, Правда.., 1961, 33).

спарто́лити

Жінка вже спартолила пісний борщ з самісінької ботвини та сирівцю (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 319).

2
 • 1
  Теж думав про ці слова, але не наважився написати відповідь, бо вони все ж мають підтекст неякісного результату тоді як та пані, мабуть, робить чудові і смачні пироги. Ммм... ))
  – Yola
  Commented Apr 8, 2022 at 14:16
 • 1
  Дійсно, у тексті немає негативної конотації, однак дякую за відповідь все одно
  – daria
  Commented Apr 8, 2022 at 17:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.