13

Говорять, що англійська розкладка QWERTY була спроектована навмисне неефективною, аби уникати збивання механічних важелів докупи під час швидкого друкування. Згодом було розроблено безліч альтернативних розкладок, що покращують швидкість набору, найбільш відомою з яких є клавіатура Дворака.

На сьогодні в українській мові використовується розкладка ЙЦУКЕН, яка є копією російської ЙЦУКЕН, що в свою чергою також не вважається ідеальною для швидкого друку.

Чи існують альтернативні розкладки, в яких розташування клавіш підібрано з врахуванням частоти вживань літер і літеросполучень в українських словах?

0
4

Аналіз тематичних інтернет-ресурсів дає вкрай мало інформації про такі розкладки.

Є фонетичні розкладки, є такі, що сформовані на основі розкладок друкарських машинок. Але інформація про розкладки, що базуються на принципі частоти і ергономіки, у відкритих джерелах практично відсутня.

Єдина згадка, яку мені вдалось відкопати про таку розкладку, наводиться у коментарі до питання. Вона виглядає наступним чином:

Ukrainian dessktop "Sharapivka" layout

Однак, єдиний сайт, присвячений цій розкладці канув у лету.

Беручи до уваги те, що якщо б існувала така розкладка, то інформація з великою ймвірністю була б у інтернеті (а вона відсутня), то, вважаю, можна стверджувати, що актуальних розкладок, про які мова іде у питанні, немає.

2
 • 2
  Власне, мені знається, основне питання по суті навіть не в розкладці — створити свою розкладку кожен дурень може. А скоріше в тому: (1) чи були якісь дослідження; (2) чи набула якась нестандартна розкладка популярності (навіть не на основі досліджень). Але, так, окрім «самопальної» від О. Шарапова (фонетичні я не рахую, бо вони не зовсім українські (лише розташовують українські літери аналогічно до іншомовної), а «друкарські» — теж ЙЦУКЕН) — здається, нічого.
  – Sasha
  Mar 3 '17 at 22:56
 • 2
  Хоча оту «шарапівку» — хоч в неї напевне вкладено значно менше досліджень, ніж у Дворака — мабуть, можна вважати спробою зробити саме аналог розкладки Дворака. Бо метою «шарапівки» було «розташування клавіш найуживаніших літер у центрі та середньому ряді клавіатури. Таким чином, під час друку пальці здійснюють менше рухів, ніж на стандартній розкладці. Менше рухів — більше швидкість». А розташування науживаніших літер на home row було й однією (хоч не єдиною) з цілей розкладки Дворака.
  – Sasha
  Mar 3 '17 at 22:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.