1

СУМ подає таке:

 1. Довга паличка, якою що-небудь показують, указують. Водячи указкою по карті, він розповідає, які ріки зустрінуться під час мандрівки (Олесь Донченко, IV, 1957, 383); Гетьманова рука твердо провела срібною указкою рису від Вінниці до Умані (Натан Рибак, Переяславська Рада, 1953, 323).

Але приклади вжитку доволі нові, чи є інші варіанти?

6
 • Чи знаьете, коли зо̂ьавила сьа указка? Но і ьак алтернатіва: указник і укажчик. Mar 19, 2022 at 17:33
 • @stegetsj на жаль, не знаю коли. Можу припустити, що з першими сучасними школами чи географічними товариствами, може й сотні років тому.
  – Yola
  Mar 19, 2022 at 18:28
 • @stegetsj хіба -жчик це українське словотворення?
  – Yola
  Mar 19, 2022 at 18:29
 • 1
  @stegetsj я бачив таку думку: Тобто слова на -чик [без ознаки здрібнілості] в нас одиничні, на кшталт: небіжчик – полонізм, є варіянт небіжник і поширеніше слово покійник; братчик — тут, можливо, якраз здрібніла форма. Власне, усім словам з -чик, які не вписуються в українські норми творення [варваризмам], є в українській заміна, зокрема таким поширеним росіянізмам, як льотчик, датчик, покажчик. Деколи така заміна незвична.
  – Yola
  Apr 24, 2022 at 16:30
 • 1
  Ага, бачу, тобто чик переважно дльа означенньа здро̂бнилостьи; згадані мноьу хлопчик, пальчик, зубчик, заьчик по̂дпадаьуть по̂д це. Тож така думка маье по̂дґрунтьа. Apr 24, 2022 at 19:22

1 Answer 1

-1

Можливо, "вказівниця", якщо таке слово є.

4
 • Вітаю Вас на сайті. Вказіниця — це дуже цікавий варіант. Але в нашій спільноті склалася така традиція, що відповіді обґрунтовують, а не просто наводять ідеї. Наприклад, можна навести словники, які пропонують це слово, або приклади літератури, де воно вживається.
  – Sasha
  Mar 25, 2022 at 9:07
 • От, наприклад, що я знайшов у Google Books: «Тим часов Горлов підійшов до картини, в руках його була довга вказівниця» в пригодницькому романі Івана Власенка (1987) і згадка в книжці «Українська лексика кінця двадцятого століття». Це варто було б добати у відповіль, щоб зробити її доброю. Також, для чесності, варто було б зазначити, що слово вживають доволі рідко й словники його поки не наводять.
  – Sasha
  Mar 25, 2022 at 9:18
 • Дякую! А як же тоді словники пропонують перекладати "указку"?
  – Alec Owski
  Mar 25, 2022 at 9:29
 • 1
  Сучасні українські словники, наслідуючи радянські, вважають, що в українській мові є слово указка (наприклад, 1, 2) і, відповідно, що російське указка перекладається українським указка. Можна, звісно, стояти на позиції, мовляв, це не притаманне українській мові слово, а результат зросійщення, і словники варто виправляти (така позиція, по-моєму, цілком доречна, якщо її обґрунтувати — чому саме Ви вважаєте це слово непритаманним українській мові). Але поки що, наскільки я можу судити, словники саме за указку :-/.
  – Sasha
  Mar 25, 2022 at 10:05

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.