3

Мене ще зі школи цікавило питання щодо закінчення іменників у місцевому відмінку з прийменником "по". Я вже ставив це питання Інституту української мови, вони відповіли, але їхня відповідь здалася мені не повною.

Справа в тім, що в російській мові прийменник "по" вживається з давальним відмінком. А в українській за всіма канонами - з місцевим. Але ж можливо через калькування з російської, а може через інші причини майже ніхто не пише у ЗМІ "дивитись по телевізорі", "вдарити по м'ячі".

Практично всі друковані джерела вказують, що правильно "дивитись по телевізору" і "вдарити по м'ячу", що є, як на мене, нелогічним і очевидною калькою з російської. Можна сказати, що допускається як "-і" так і "-у", але ж ні - "журнал лежить на телевізорі", аж ніяк не "на телевізору", "рука на м'ячі", аж ніяк не "на м'ячу". У множині, до речі, значно частіше пишуть правильно "дивився по телевізорах", "бив по м'ячах". А от з одниною, як то кажуть, не все так однозначно.

Можна сказати, що це якісь сталі вирази, але ж більше скидається на те, що чомусь в підсвідомості десь закріплено, що "по" - це давальний відмінок, і все це виливається в однину, а от у множині закріплено нормально.

Будь ласка поясніть - все ж чи припустимо проводити аналогії у цій справі з російським відмінюванням, чи все ж таки можна і "по телевізорі" і "по телевізору"?

2
 • Вітаю на сайті. Перепрошую, але у нас не прийнято писати вітання, подяки чи інформацію про себе прямо в тексті запитань/відповідей. Вдячність краще висловлювати оцінками і/або відповідаючи на чужі записання. Про себе можна написати в профілі. (Утім, щодо коментарів наші настанови не такі суворі :).)
  – Sasha
  Feb 19, 2022 at 9:56
 • Вживання прийменника "по" не властиве для української мови. Кажуть "дивитися у телевізорі", "вдарити м'яча". Feb 20, 2022 at 23:13

1 Answer 1

1

Об'єктивно

«Український правопис» 2019 каже так:

Примітка 1. Із прийменниками по деякі іменники набувають варіантних закінчень - у (-ю) та -і (-ї): по ду́бу — по ду́бі, по Дніпру́ — по Дніпрі́, по мі́сту — по мі́сті, по обли́ччю — по обли́ччі, по о́зеру — по о́зері, по по́лю — по по́лі, по селу́ — по селі́, по навча́нню — по навча́нні; на позначення часу вживається переважно закінчення -і (-ї): по закі́нченні, по обі́ді; зрідка — -у(-ю): по ве́чорі і по ве́чору, по дося́гненні і по дося́гненню, по заве́ршенні і по заве́ршенню, по закі́нченні і по закі́нченню, по зді́йсненні і по зді́йсненню.

І ще про назви істот (не осіб):

Примітка 2. Із прийменником по іменники набувають варіантних закінчень -ові, -еві (-єві) та -у (-ю): по ле́вові і по ле́ву, по во́вкові і по во́вку; по бугає́ві і по бугаю́, по за́йцеві і по за́йцю; по вуже́ві і по вужу́.

Тобто (з 1-ї примітки виходить, що) обидва варіанти дозволені: по телевізорі і по телевізору. На практиці, звісно, по телевізору кажуть частіше (3414 траплять у «ГРАК-14» проти 14 траплянь там же).

Суб'єктивно

Я не лінгвіст, але мій суб'єктивний погляд полягає в тому, що система відмінків не є бездоганною ані в українській, ані в російській.

 • Це, принаймні мені, найбільше видно на прикладі російської мови:

  • Місцевий відмінок не повністю збігається з прийменниковим (на снегуо снеге, на мостуо мосте).
  • Все ще наявні залишки кличного відмінка (Боже, отче).
  • Родовий відмінок у кількісно-видільному значенні (налей мне молока).
  • Другий знахідний відмінок (беру в помощники).
  • Другий родовий, або партитив (налить чаю).

 • Але таке є і в українській мові:

  • написати листа — семантично тут має бути знахідний відмінок, але типова форма знахідного відмінка від слова листлист; зазвичай сходяться на тому, що це особлива форма знахідного відмінка (хоча дехто вважає це родовим);
  • вийти в люди — семантично тут має бути знахідний відмінок, але типова форма знахідного відмінка від слова людилюдей; зазвичай сходяться на тому, що це особлива форма знахідного відмінка;
  • по всіх куточках — тут після по щось схоже на місцевий; по телевізору — тут після по щось схоже на давальний.

Фактично система відмінків не покриває всі можливі випадки. На мій погляд: теоретично відмінків мало б бути більше; але, імовірно, хтось колись вирішив не переускладнювати модель (а обійтися меншим числом, вважаючи все, що «не влізло», — винятками).

Конкретно щодо по, то можна було: (а) вважати, що після цього прийменника йде якийсь окремий відмінок (не давальний і не місцевий; але форми цього відмінка можуть збігаються з давальним чи з місцевим — у залежності від слова); (б) вважати, що після цього прийменника завжди йже давальний відмінок (а те, що часто форма слова нагадує місцевий, то це, мовляв, не справжній місцевий, а просто особлива форма, виняток); (в) вважати, що після цього прийменника завжди йже місцевий відмінок (а те, що часто форма слова нагадує давальний, то це, мовляв, не справжній давальний, а просто особлива форма місцевого, виняток). От, імовірно, хтось колись вирішив класифікувати способом «в». Можливо, через семантику.

6
 • Величезне вам спасибі! Дуже допомогли! Feb 20, 2022 at 13:01
 • Щодо вжитку прийменника ПО, існує гарна відповідь l-ponomar.com/… Українською кажуть "вийти на люди". Feb 20, 2022 at 23:21
 • 1
  @RomanMikhol, «щодо вжитку прийменника ПО» — так, ним не варто зловживати, але це не означає, що його не існує. Є «вибитися/вивести/вийти в люди» і «вийти на люди» — це зовсім різні значення (але, так, в обох випадках «нешкільний» знахідний відмінок).
  – Sasha
  Feb 21, 2022 at 0:15
 • @Sasha, "вибитися в люди" - так звучить. Але спробуйте створити речення з іншими формами. У мене виходить лише "вийти до людей" або "вийти (з'явитися) на люди". А "вивести" тільки "в офшор" або "на чисту воду". Mar 6, 2022 at 22:42
 • 1
  @RomanMikhol, мені особисто здається, що є багато варіантів. І їх згадував СУМ-11. Але, мабуть, Ви маєте рацію, що деякі значно вживаніші за інші.
  – Sasha
  Mar 7, 2022 at 8:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.