0

Чи є певне правило, яке дає чітку відповідь на це питання: як правильно "у дусі" чи "у духові"? І все ж, як правильно?)

2
 • 2
  Про всяк випадок: на цьому сайті дуже заохочуються спроби самостійного дослідження теми. Це не означає, що відвідувач має розв'язати своє питання самостійно (тоді б не було запитання). Але бажано принаймні спробувати й написати, на чому саме спинилися (наприклад: «у такому-то джерелі написано у дусі, а в такому-то — у духові, і тому я не можу зробити остаточний висновок самостійно»).
  – Sasha
  Feb 19, 2022 at 10:07
 • На сайтах мереж Stack Exchange ви, як той хто ставить питання, зобов'язані зробити максимальний research, перш ніж ставити питання. Питання такого роду належать гугл пошуку і відповідь до них знаходиться за 20 секунд. Інакше, ваші питання будуть закриватися та вони будуть отримувати даунвоути.
  – improbable
  Mar 13, 2022 at 10:09

1 Answer 1

1

Коротко — для слова дух:

 • У давальному відмінку можливі закінчення -ові та : відповідає духові, відповідає духу.
 • У місцевому відмінку зазвичай вживають закінчення (у дусі). Закінчення -ові (у духові) формально не заборонене, але його вживають рідко.

Докладніше про давальний відмінок

З «Українського правопису» 2019:

У давальному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві (-єві), -у (-ю).

 1. Закінчення -ові (у твердій групі), -еві (у мішаній групі та в м’якій після приголосного), -єві (у м’якій групі після голосного та апострофа) мають іменники чол. роду (за винятком зазначених у п. 2 б): ба́тькові, ве́летневі, дире́кторові, ді́дові, добро́дієві, журавле́ві, ма́йстрові, Петро́ві, побрати́мові, працівнико́ві, секретаре́ві, Сергі́єві, си́нові, солов’є́ві, та́тові, това́ришеві, шахтаре́ві; буди́нкові, бу́кові, дро́тові, запа́сові, ки́лимові, набо́рові, пала́цові; га́єві, ка́меневі, кра́єві, пне́ві; доще́ві, пла́че́ві, плаще́ві та ін. Ці ж іменники набувають і закінчення -у (у твердій і мішаній групах), -ю (у м’якій групі): дире́ктору, ма́йстру, Петру́, ве́летню, Віта́лію, журавлю́, солов’ю́; буди́нку, бу́ку, дро́ту, запа́су, ки́лиму, пала́цу; га́ю, ка́меню, кра́ю.

[Зазначу, що п. 2 б — це про іменники на -ів (як-от: рів, Київ, острів), тому він не стосується слова дух.]

Зазначу, що деякі мовознавці та літературні редактори вважають закінчення -ові в давальному відмінку (звісно, для тих випадків, де його дозволено) притаманнішим українській мові, ніж закінчення . І в тексті «Правопису» це закінчення справді наведено першим, наче воно основне. У корпусі «ГРАК-14», однак, якщо шукати відповідає духові і відповідає духу, то кількість приблизно однакова.

Місцевий відмінок

Знов-таки, з «Українського правопису» 2019:

У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -і (-ї), -ові, -еві (-єві), -у (-ю).

 1. Закінчення -і (після голосного та апострофа — -ї) мають:

  1) іменники чол. роду (переважно безсуфіксні) — назви неістот: в а́кті, в ду́сі, у комп’ю́тері, у байра́ці, у бе́резі, у ґру́нті, у декре́ті, у телефо́ні, на ду́бі, на мі́сяці, на по́версі, на поро́зі, на столі́, на язиці́́́, по асфа́льті, по фунда́менті, при дні, при столі́, при хара́ктері;

І ще:

 1. Закінчення -ові у твердій групі, -еві (після голосного та апострофа — - єві) у м’якій та мішаній групах мають:

  1. іменники чол. роду — переважно назви істот: на/при ба́тькові, на/при ліснико́ві, на/при водіє́ві, на/при вчи́телеві, на/при коне́ві, на/при това́ришеві;

Отже в місцевому відмінку для слова дух рекомендовано (), а -ові — це радше для істот. У «ГРАК-14» для в/у дусі 6529 траплянь, а для в/у духові — 74 трапляння.

3
 • перепрошую, ви без жодного коментаря до питання вирішили просто відповісти?
  – P. Vowk
  Feb 19, 2022 at 9:40
 • 2
  @P.Vowk, Ви натякаєте, що я мав спочатку написати про бажаність самостійного дослідження? Мабуть, Ви маєте рацію.
  – Sasha
  Feb 19, 2022 at 10:00
 • 1
  Дякую за вичерпну відповідь!
  – Daria
  Feb 19, 2022 at 16:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.