3

Англійська у мене краща мова, і часто я користуюся словом «probably» для вираження невпевненості але це не те саме що значить слово «maybe». «probably» я думаю виражає більше впевненості ніж «мaybe»

Російською я кажу «может быть» як еквівалент слову «maybe», а «наверно» як еквівалент слову «probably».

Я не знаю чому але українською я часто говорю «мабуть» в тому ж сенсі як і «может быть/maybe», і «напевно» в тому ж сенсі як і «наверно/probably».

Але, читаючи значення слова «напевно» в словниках, здається мені що це слово більш аналогічне словам «точно/definitely» і виражає повну впевненість у чомусь і в таких випадках я опускаю такі слова. В англійській якщо впевнений в чомусь, тоді здебільшого кажеш наприклад «He went to the store», а не «He definitely went to the store”.

Може хтось надати декілька простих речень/прикладів та пояснити як саме вживати ці слова?

Вибачте за помилки. Сподіваюся питання достатньо зрозуміле. Через те що я виріс у Канаді, слова з цих трьох мов часто в моїй голові плутаються.

1
 • Я хотів би запропонувати до використання ще два слова. Імовірно як прямий переклад/відповідник probably. І вірогідно -- те, що віри гідно, тобто таке ймовірність чого сягає десь 99%.
  – Yola
  Commented Feb 13, 2022 at 23:46

1 Answer 1

4

Якщо коротко. Коли звичайний прислівник, то напевно — certainly, definitely ітд. А коли як вставне слово, котре ві вимові зазвичай видїляється короткими павзами чи інтонацією, відірваністю від загального речення, а в письмі — комами, то — probably, likely ітд. Знизу також будуть приклади.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

НАПЕВНО

Коли слово напевно (напевне) відокремлюється комами, а коли — ні?

Як прислівник у значенні точно, безперечно, неодмінно, не боячись помилитися не відокремлюється.

Павлина, хоч і напевно знала, що він отримав свої вісім злотих, вийшла дуже незадоволена з дому Річинських (Ірина Вільде), Та я ж таки тебе напевне бачив! (Леся Українка).

Як вставне слово для вираження ймовірності чогось відокремлюється.

Сагайда дізнався, що полк вийшов у другий ешелон і стоятиме тут, напевне, до завтра (Олесь Гончар).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 140.

НАПЕВНО, прислівник.

 1. Точно, безперечно, безсумнівно.

  — Ну, моя матінко! Ізнайшла вже я чоловіка, що мене визволить... Напевно вам говорю, що визволить… (Марко Вовчок, I, 1955, 267); Однак новина впала, як грім з ясного неба. Тепер вже напевно (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 95); Павлина, хоч і напевно знала, що отримає свої вісім злотих, вийшла дуже незадоволена з дому Річинських (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 344);

  // Неодмінно, обов'язково.

  Танки в ліс не пройдуть, втрати в живій силі будуть незначні, плацдарм буде втримано напевно (Олесь Гончар, III, 1959, 367).

 2. З упевненістю, не боячись помилитися.

  Вона сміливо робить новий ривок. Якщо кіт біля комори, значить, немає поблизу людей і діяти можна напевно (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 193).

 3. у значенні вставного слова Уживається для вираження ймовірності чого-небудь.

  Не знаю, що писати Вам далі. Звісно, я міг би написати цілу повість життя, але цей шлях дуже далеко завів би, — я і так боюся, що подав вам багато зайвого і вже, напевно, нецікавого (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 234); Йому, напевно, важко, цьому худорлявому кельнерові, але він все ж говорить (Петро Колесник, На фронті.., 1959, 8).

Слово мабуть завжди вставне слово, тому є повним синонімом до вставного (на)певно. Можна також згадати такі слова як здається, либонь.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 587.

МА́БУ́ТЬ, діалектне МА́БІ́ТЬ, вставне слово

Уживається для вираження невпевненості в тому, про що говориться в реченні; певно, очевидно.

Спала й виглядала Козаченька молодого, Що торік покинув. Обіщався вернутися, Та, мабуть, і згинув! (Тарас Шевченко, I, 1951, 3); В дорогу Григорій узяв чимало всякого харчу, але більше всього тютюну; та чи не найбільше, мабуть, запасся терпінням (Олександр Довженко, I, 1958, 76).

Коли що, мабуть то є усталена скорочена форма, що походить від має бути — [it] has/should to be. Вираз має бути використовується понинї і дещо подібний до невставного напевно:

— Де він?
—  [Зараз] він має ідти до крамницї.

Тут дїєслово піти перебрало на собі функції бути, тому слово бути зникає, якщо то не давньоминулий час.

Якщо субʼєктивно, так і з тлумачення описів, то мабуть акцентує увагу на невпевненість мовця, а напевно — на імовірність того, що згадано в реченнї. Але, знов ж таки, ті слова переважно прямі синоніми.

Коли упустити подібні вставки, тобто сказати щось на зразок: він пішов до крамницї, то це сприймається радше як просто факт, що незалежний від мовця. І так можна відповідати, як і зазвичай роблять. Але якщо мовцю хочеться передати чи підкрїпити свою не/впевненість в цей факт, тоді додає відповідні слова.

3
 • "Дїєслово піти перебрало на собі функції бути, тому слово зникло" - як це зникло?
  – Kreiri
  Commented Feb 17, 2022 at 10:13
 • Слово бути, в тому числї в анґлійській, зазвичай є уставним замінником дїєслів, якщо їх немає. Якщо зʼявляється якесь дїєслово, то бути зникає. Пор. я [є] тутЯ співаю тут; I should be hereI should sing here. Commented Feb 17, 2022 at 11:56
 • Таким чином, "напевно" у значенні прислівника можна перекласти російською як "наверняка". Цікаво, що слово поєднює у собі протилежні значення — впевненість (як прислівник) і невпевненість (як вставне слово) :)
  – belkka
  Commented Apr 1, 2022 at 10:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.