-5

Я не мовознавець. Звичайна людина. Я прийшов сюди, бо мене не влаштовує новомодне "одразу". Це полонізм. Я не вірю тим, хто каже, що це українська архаїчна форма. Архаїчна, але настільки архаїчна, що українською вважатися, на мою думку, не може. Така фонетична форма суперечить нормам української мови. Це ріже вухо, мені це звучить штучно. Мені здається, так кажуть лише в селах на Галичині, які зазнали сильної полонізації.

10
 • Вітаємо на Ukrainian.SE! На цьому сайті можна ставити питання й отримувати на них відповіді. Я даю вам шанс поставити питання, базуючись на хоча би якихось джерелах. Ви можете це зробити, натиснувши edit під вашим текстом.
  – P. Vowk
  Commented Feb 12, 2022 at 13:14
 • 2
  @P.Vowk, натомість пропоную вам (на правах модератора) відредагувати це запитання, щоб прибрати звідси емоційні вислови «бісить», «брешуть», «ріже вухо» тощо. Запитання має бути об'єктивним і запрошувати до об'єктивних відповідей. Воно не зобов'язане містити посилання, хоча зобов'язане продемонструвати спробу самостійного пошуку відповіді. Commented Feb 12, 2022 at 13:17
 • @bytebuster спробував трохи змінити, але мені однаково виглядає як кандидат на видалення, навіть після мого редагування. Мінус на питанні мій, адже воно не дотягує станом на зараз до прийнятного на нашому сайті рівня дискусії.
  – P. Vowk
  Commented Feb 12, 2022 at 13:19
 • @P.Vowk емм, не згоден. Мені здається, що запитання про «одразу-відразу» може отримати товстий трафік, як «овець», бо багато хто з україномовних не відчувають користі від української протези. Авжеж, якщо гарно відредагувати. Commented Feb 12, 2022 at 13:23
 • 1
  Перестворив: Префікси і прийменники од- і від- Commented Jan 18, 2023 at 2:45

3 Answers 3

3

Не знаю, як на Галичині, але в селах навколо Києва геть поширене використання од замість від, чув з дитинства. Наприклад: одійди, одвернутися тощо. А от в галичан я такого не чув.

І, так, це дійсно архаїчна форма, що прекрасно збереглася, є в купі українських словників, втч. згадано в Грінченка.

Більше можна подивитися чи послухати приклади в відео Ідеї Олександрівни «Українські діалекти: середньонаддніпрянський» від 13:25.

4
 • Вітаю на цьому сайті. Поясніть, будь ласка, чому ви використовуєте r2u, московсько-український словник-перекладач? Чому, наприклад, не з монгольської чи з гінді? Дякую. Commented Feb 12, 2022 at 13:19
 • 2
  @bytebuster підозрюю, тому, що там швидко видаються Кримський із Єфремовим і Грінченко, які серед користувачів Ukrainian.SE наче вважаються поважними джерелами.
  – P. Vowk
  Commented Feb 12, 2022 at 13:21
 • 1
  @bytebuster тому що з монгольської чи з гінді нема або є, але дуже маленькі.
  – Yola
  Commented Feb 12, 2022 at 13:33
 • У Грінченка немає жодного "одразу". Тому що визнати широко представлене існування в українській літературній мові префікса "од" для такої людини як Грінченко було непросто. І він власне цього не зробив. Проблема, розумієте, існує. Це польська фонетична норма, яка чомусь пролізла в наші ЗМІ. Od razu - це полонізм. Він міг широко існувати, наприклад, і на Поділлі. Спочатку пролізло слово "неодмінно", яке порушило фонетичні норми. Після цьо Commented Feb 13, 2022 at 16:44
1

Це не зовсім відповідь на запитання, але цікаво, що Іван Нечуй-Левицький у творі «Криве дзеркало української мови» (1912), навпаки, обурювався поширенням форми від у тогочасній літературі. Форму від (на відміну від од) він вважав суто галицькою, не притаманною наддніпрянським діалектам.

…Шановна авторка певно й не читала статтів небіжчика Грінченка, як треба витовмачувать для народа кожну думку, кожну мисль, навить слова, за котрі селяни не знають і навить втямку не мають. Мова в усіх йіі писаннях, загалом сказавши, мішана, нечиста, білше галицька, ніж украінська, очевидячки тенденційна, партійна, як мова д. Шерстюка і К°, ще й до того вона с самого початку, вже давно нащось уподобала галицьке слово від, покинувши украінське — од, і через це позатулювала украінські слова, неначе заслонкою навить в своі „Географіі" для народа. Само по собі вона неповинна б і братись писать книжки для украінського народа та для украінських дітей…

…Усі форми слів та падіжів — не украінські: скрізь бачимо галицькі форми, неначе якісь чужоземські: сей (цей), від (од), засіданє, жите, в житю, видань, відродженя, (одродіння) молять ся, окремо, окремий, пишуть ся; і цім стародавнім не народнім хамлом закидана уся книжечка, і само по собі це все буде стоять селянам (та й не селянам!) на заваді при читанні статтів, гарних здебілшого на зміст…

…Якби автор покинув оті польські й галицькі відсотки і взаємини, та написав натомісць слово проценти, відомі навить кожному украінському селянинові, та ще й не ставив приставки — від, а поставив од, то може можна було б стямкувать за дещо, або принаймні догадатись, за що буде мова в статті, написані доволі чистою украінською мовою, навить з уживанням скрізь украінського од, а не від, которий дуже ганжує неологізми для читальників…

…Але такі галицькі слівця, як — від, відроджене, від-віт, відділ, відчувати, житє, питань, обновлень (!), загострень, діткливо, відомостей, питєм, віттак, прецінь, відтам і т. д. — зовсім таки не належяться до правопису: це зовсім опрічні, инчі од украінських, наче взяті з инчоі славянськоі мови слова, бо в нас вони виходять зовсім инакше: од, одродіння, одвіт (відвіт), одділ, почувать, життя, питаннів, поновліннів, відомостів, і т. д…

…А наша публіка тепер як купує будлі-яку украінську книжку, то передніше розгортає йіі, переглядає, читає, і як книжка буде галицька, то кидає набік, бо с кількох фраз, навить як углядить — від, одразу постерегає, якого вона печева, бо за тим — від піде низка галицьких слів…

І, що цікаво, він апелював до того самого Грінченка, до якого апелює (в коментарях) автор запитання.

-1

Я - за "одразу". Бо "відразу" має аналогічну відмінкову форму слова "відраза". Для мене це є важливим чинником та міркуванням недвозначного різноманіття української мови, до того ж я не є заангажованим місцевими говірками.

3
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Aug 31, 2022 at 18:34
 • Ласкаво просимо до цього сайту! Відповіді повинні бути об'єктивними. Особиста думка одного конкретного користувача — це добре, але вона не повинна бути єдиним, що містить допис. Найкраще, якщо така думка підтверджена поважними джерелами, словниками тощо. Тільки таким чином можна відрізнити якісну відповідь від неякісної. Окрім того, двозначність відраза/огида вже обговорені у коментарях під запитанням. Ви правильно робите, що оформлюєте думки з коментарів у вигляді відповідей, але давайте робити це сумлінно і якісно. Commented Aug 31, 2022 at 18:40
 • This does not provide an answer to the question. Once you have sufficient reputation you will be able to comment on any post; instead, provide answers that don't require clarification from the asker. - From Review
  – improbable
  Commented Sep 2, 2022 at 11:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.