0

Чи є нюанси тлумачення слів спочивати та почивати. Обидва перекладаються як спати, відпочивати, померти.

Розпрягайте, хлопцi, коней,
Тай лягайте спочивать

Як зрозуміти, коли мається на увазі спати, а коли відпочивати?

Або [в зимку земля] почиває чи спочиває, як правильніше, якщо треба передати, що [вона] відпочиває, чи і так і так можна?

1 Answer 1

-1

Чи є нюанси тлумачення слів спочивати та почивати.

Словник української мови: в 11 томах

СПОЧИВАТИ, аю, аєш, недоконаний вид, […]

  1. Те саме, що відпочивати.
  2. Те саме, що спати.
  3. переносне значення, урочисто Бути мертвим, лежати в могилі.

ПОЧИВАТИ, аю, аєш, недоконаний вид, […]

  1. Спати, впадати в сон.
  2. тільки недоконаний вид, застаріле. Покоїтися, лежати в труні, в могилі, спочивати вічним сном (про прах, тіло).

Різниці загалом немає, хіба що почивати не має в собі відпочивати, хоча, як на мене, так можна вживати. Пак згаданий словник має згадане в іншому відповіді спочивати, і почивати [на лаврах].

Але можна зробити певний висновок, же спочивати — частковий покій, а почивати — повний. Порівняй з спокійний і покійний, де друге може мати значення спокійний, але наразі вживається переважно як мертвий.

Коли мається на увазі спати, а коли відпочивати?

З контексту. Краще сприймайте слово як бути в стані спокою. Те саме з відпочивати і спати, котрі теж можуть мати значення бути мертвим.

2
  • Зробіть будь ласка словотвірний розбір слова, щоб я міг прибрати свою відповідь Nov 19, 2021 at 11:53
  • Спочити, відпочити, перепочити і почити - не одне й те саме. Nov 19, 2021 at 11:55

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.