1

Чи можна так сказати, що корбочка криниці "набуває оберт"? Знайшла вираз "набирає (набуває) обертів", але мені потрібно, як російською "обретает оборот, вращение", тобто, як початок руху, а не збільшення кількості обертів.

4
 • Під коробочкою ви маєте на увазі оце? Може починає обертатись. Було б добре бачити повне речення.
  – Yola
  Nov 11, 2021 at 18:59
 • Так, це коловорот, корба, корбочка криниці. Мені для вірша треба, тому бажано знати, чи можна так висловитись? Це і є все речення, як задано.
  – taolva
  Nov 11, 2021 at 19:11
 • Я і думаю, що це канцелярщина обретает оборот, але якщо вірш, то це інше, звісно. У такому разі, заради рими, можна вільно використати щось аби було зрозуміло. Наприклад, починає оберт/крут/рух (очевидно, що рух тут обертовий, хіба його зламали).
  – Yola
  Nov 11, 2021 at 21:10
 • Краще тоді візьму так: "починає оберт". Так ясніше буде.
  – taolva
  Nov 12, 2021 at 10:47

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.