-3

Чому на суспiльному телебаченнi вживають слово "очевидно" замість "очебачно"? Хiба ми кажемо "виділи очi, що купували...", або "телевиден'є"?

4
 • 4
  так, ми кажемо "виділи очі, що купували". google.com/… одна з причин майбутнього закриття цього питання — що ви навіть не пошукали в ґуґлі й не подивилися, чи є в українській мові здавна слово "видіти" паралельно до "бачити".
  – P. Vowk
  Commented Nov 7, 2021 at 20:36
 • 1
  ВИ́ДІТИ, джу, диш, недок., діал. Бачити. Розповідають люди, що виділи на власні очі [машину], і не можуть нахвалитися (Іван Франко, II, 1950, 38); Виділа я, що на нашому полі Гарне в цім році вродилося жито (Дмитро Павличко, Бистрина, 1959, 105).
  – Artemix
  Commented Nov 9, 2021 at 11:14
 • ВИ́ДІТИ - це діалектне слово, або, як казала наша вчителька: "Це - русизм".
  – user4200
  Commented Nov 21, 2021 at 0:58
 • 2
  Видіти аж ніяк не "русизм", а цілком питоме слово.
  – Miracle
  Commented Nov 22, 2021 at 13:37

1 Answer 1

0

ВИДІ́ННЯ - зорові образи, що здаються людині реальними і сприймаються за явні, але не пов'язані з матеріальним світом.

Видіння можуть бути також слухові, залучати інші органи чуття. Таке особливе "бачення очима духу" зазвичай відбувається уві сні або під час засинання, але може траплятися і наяву, в пророчому або містичному стані.

Елементи видіння спостерігаються в античній літературі та середньовічному письменництві.

Приви́дітися, приви́дітись - ВВИЖА́ТИСЯ кому (поставати перед очима ніби наяву), БА́ЧИТИСЯ, МАЯ́ЧИ́ТИ, МАЯЧІ́ТИ, МА́РИТИСЯ, ПРИВИ́ДЖУВАТИСЯ, ПРИВИДЖА́ТИСЯ, ЗДАВА́ТИСЯ, рідше ПРИВИЖА́ТИСЯ, рідко УЗДРІВА́ТИСЯ, рідко ВИ́ДІТИСЯ, розм. МРІ́ТИСЯ, МЕРЕ́ЩИТИСЯ розм. рідко, ВВИ́ДЖУВАТИСЯ, МАЯ́ЧИ́ТИСЯ безос. діал. Док.: приви́дітися, уздрі́тися, сни́тися, уявля́тися.

Док.: присни́тися, насни́тися, прима́ритися, приверзти́ся, наверзти́ся, примрі́ятися, примрі́тися, приви́дітися, ви́роїтися, ввижа́тися.

Що до очей, як до органу зору, їми можна бачити, дивитися, споглядати, спостерігати, слідкувати, пильнувати та ін.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.