2

Який варіант прийменника - зі чи із - краще застосувати у словосполученні центральний орган виконавчої влади ... спеціальним статусом? Законодавчо використовуються обидва варіанти, але, на мою думку, зі спеціальним статусом більш відповідає милозвучності української мови.

2 Answers 2

1

§ 25. Позиції вживання прийменника З та його варіантів ІЗ, ЗІ (ЗО)

Варіанти із, зі (зо) вживаємо перед буквами, що передають важкі для вимови збіги приголосних, та для досягнення милозвучності.

  1. Із уживаємо переважно перед буквами, що позначають свистячі та шиплячі звуки (з, с, ц, ч, ш, шч) незалежно від закінчення попереднього слова та між буквосполученнями (після них або перед ними): Перстень виготовлено із золота; Родина із семи душ; Гнат... запріг коні й так їх гнав із села, що вони із шкури вилазили (М. Стельмах); Із шовку виготовили вітрила; А вже весна, а вже красна! Із стріх вода капле (Нар. пісня); I місив новий заміс із тіста старого (І. Драч); Тихович разом із сходом сонця зірвався на рівні ноги (М. Коцюбинський); Лист із Бразилії (І. Франко).
  1. Зі вживаємо, якщо буквосполучення наступного слова має початкові з, с, ш, шч та ін., незалежно від закінчення попереднього слова чи паузи: Ви зустріли ворога... зі зброєю в руках (Ю.Яновський); Балада зі знаком запитання (І. Драч); Зі школи на майдан вивалила дітвора (А. Головко);

У позиції перед деякими буквосполученнями варіанти із та зі можуть бути взаємозамінними, пор.: Устав разом ІЗ сходом сонця і Устав разом ЗІ сходом сонця.

Примітка. Трапляються відхилення від поданих правил уживання прийменника з та його варіантів із, зі, що спричинено вимогами ритмомелодики або мовними вподобаннями автора.

То ж, прийменник із вжіваємо переважно на початку речення та в середині речення у тих випадках, коли прийменник зі вжити неможливо.

2

Правопис 2019 має:

  1. Зі вживаємо, якщо буквосполучення наступного слова має початкові з, с, ш, шч та ін., незалежно від закінчення попереднього слова чи паузи: Ви зустріли ворога... зі зброєю в руках (Ю. Яновський); Балада зі знаком запитання (І. Драч); Бере книжку зі стола (Леся Українка); Зі школи на майдан вивалила дітвора (А. Головко); Прибув зі Львова.

З правопису бачимо, що "із" перед цими "з, с, ш, шч та ін." вживається тоді, коли після цих літер іде голосна, а "зі" — коли приголосна. У вашому випадку приголосна.

Отже, "зі спеціальним статусом".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.