2

Необхідно перекласти вислів "Да на нем пробу ставить негде!" (у контексті мається на увазі, що людина погана, мерзенна).

На жаль, віднайти якихось відповідників не вдалося, навіть у російсько-українському словнику сталих виразів (1959 р.).

Однак, у кількох творах сучасних письменників побачив, що перекладається вираз "пробу ставить негде" дослівно як "пробу ставити ніде", для прикладу - витяг з книги А. Кокотюхи "Червоний":

Ви мене, русака, на якому проби ніде ставити, хочете записати у бандерівці?

Або ж із книги "Казки для дорослих" О. Калини:

На ньому ж проби ставити ніде: скрізь він бував, все знає, все бачив, руки по лікоть в крові.

Чи коректно буде перекласти цей вислів дослівно?

1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.