2

У словах logarithm, gradient, argument, algorithm, element (українською) яке порекомендуєте вживати закінчення родового відмінка? Словники від УМІФ (і, здається, правопис) кажуть (принаймні коли це мат. терміни). Словники Мейнаровича кажуть . (Але я не певен, що словники Мейнаровича послідовні — у багатьох математичних термінах вони все-таки дають , наприклад оператора.)

2

1 Answer 1

2

Щодо родового відмінка, то користуйтеся ліпше довідником «дзвона чи дзвону?» http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/a. В УМІФ забагато помилок.

Щодо в Мейнаровича, то загалом є тендеція (мовна) до розширення вжитку , тож, може, цим викликано там, де його не мало б бути. Пишіть логаритма, градієнта. Щодо аргумента/у, то я б залишив подвійне закінчення. якщо аргумент стосується математики — , якщо аргумент — доказ/підстава — то [хоча словники варіант не дають, я б розглядав це як помилку].

Щодо елемента/у, то 2 закінчення, залежно від значення.

Алгоритм, хоч і стосується математики, але це по суті послідовність/сукупність/набір дій, тож алгоритму, як набору. Тобто як плану, розв'язку, догмату.

1
  • Чому довідник > УМІФ і чому це помилки? Commented Oct 10, 2021 at 15:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.