0

Наприклад: Ремонт - це завжди про нерви. Про що це для тебе?

Не так давно такі конструкції почали вживати в усному мовленні, але чи доречно їх вживати в літературному? Дякую)

1 Answer 1

2

У літературній мові вживати такі конструкції геть недоречно. Та і в усному мовленні — як кальку вживають хіба що у випадку, коли обидва співрозмовники знають англійську (в інших контекстах чути не траплялося).

У тих двох випадках, які ви навели, українською можна сказати інакше: «Ремонт — це завжди нерви»; «Що це значить для тебе?».

1
  • Дякую) Думала, що я одна така "відстала")) "Та і в усному мовленні — як кальку вживають хіба що у випадку, коли обидва співрозмовники знають англійську (в інших контекстах чути не траплялося)" - серйозно? Так наче геть усі тепер говорять...
    – bekasita
    Commented Oct 3, 2021 at 7:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.