3

Який переклад можна підібрати до слова disadvantage в значінні "несприятливі умови, невигідне становище", тільки їдним словом? Наприклад, прийшли 2 людей на співбесіду. В одного - перевага, він молодий, досвід є, успіхи і все таке. А один до сього ніде не працював. В нього - антиперевага. То як нормально вот се сказати? Недолік, вразливість і слабкість не підходять. Найліпше, що я знаходив - невигідність, однак воно теж не дуже підходить. Невже нема в українській мові слів з саме таким значінням?

1
  • 3
    Уточніть, будь ласка, чому саме не підходять слова, які ви перелічили. Це може вплинути на відповідь. Sep 15, 2021 at 19:23

3 Answers 3

3

Добрий день.

Можна спробувати слово вада. "Його вадою була відсутність досвіду".

На думку спадаює ще кілька слів:

  • прогалина
  • упущення
1

У такому випадку можна сказати «мінусом його кандидатури є те, що...» або «мінусом його як кандидата є те, що...».

-1

Недолік Джона в тому, що він досі ніде не працював.

Буду радий допомогти з іншими прикладами.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.