2

Я вже читав про це, але мені поки що не зрозуміло, як слід говорити в конкретному випадку. Припустімо, якась подія починається о 12:43, і хтось питає у кого-небудь іншого, коли вона починається. Я знаю, що в російській часто відповіли б «в двенадцать сорок три». Як буде правильно українською? Чи можна сказати «о дванадцятій сорок три»?

2 Answers 2

2

Так, «о дванадцятій сорок три» сказати можна. Якщо точність не настільки важлива, можна й інакше відповісти: «(подія починається) за чверть до першої». Див. пов’язане обговорення тут.

1

Щоб вказати час, використовуємо порядковий числівник жіночого роду + слово “година” в жіночому роді: 14.00 – зараз друга година; 13.00 – зараз перша година. Щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія (точний час), використовуємо: о/об + порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку: о 12.00 – о дванадцятій годині; о 17.00 – о п’ятій годині; об 11.00 – об одинадцятій годині. Якщо треба лиш приблизно назвати період між двома годинами, тоді слід ставити перед порядковим числівником прийменник на: Я прийду на п’яту годину. В українській мові годину вказуємо порядковим числівником (сьома, восьма…), а хвилини і секунди - уже кількісним (двадцять п’ять, десять…): 10:10 - десята (година) десять (хвилин); десять хвилин по десятій; десять хвилин на одинадцяту. 10.30 - десята (година) тридцять (хвилин); пів на одинадцяту. 10.40 - десята (година) сорок (хвилин); за двадцять (хвилин) одинадцята; двадцять (хвилин) до одинадцятої.

Джерело: https://webpen.com.ua/pages/Antonenko-Davudovich/12_Antonenko-Davidovich_numerals.html

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.