4
 1. «Скажіть, будь ласка, як звідси дістатися до вокзалу?»
 2. «Скажіть, будь ласка: як звідси дістатися до вокзалу?»
 3. «Скажіть, будь ласка, як звідси дістатися до вокзалу.»

Який з цих варіантів правильний? Тут є два моменти:

 1. Чи потрібен знаки питання в кінці? Чи питальне це речення?
 2. Який розділовий знак потрібний після «будь ласка»?

Ще приклади:

 1. «Підкажіть, де тут поблизу можна поміняти валюту?»
 2. «Підкажіть: де тут поблизу можна поміняти валюту?»
 3. «Підкажіть, де тут поблизу можна поміняти валюту.»

Який з трьох варіантів?

Або таке:

 1. «Як думаєте, зроблять вони це вчасно?»
 2. «Як думаєте: зроблять вони це вчасно?»

Тут зі знаком питання зрозуміло, але є сумнів щодо розділових знаків після «думаєте».

Буду вдячний, якщо хтось підкаже, на що посилатися, чим керуватися. Можливо, де знайти відповідні правила в чинному правописі.

Дякую заздалегідь.

2
 • 1
  В усіх реченнях слід ставити знак питання. Після «будь ласка», «підкажіть» та «як думаєте» на загальних підставах можна поставити або кому (трохи більш звично), або двокрапку (трохи менш звично; можливо, із загостренням уваги на тексті, який ітиме далі). Sep 4, 2021 at 19:50
 • Вставні слова та словосполучення zno.if.ua/?p=4322 Nov 14, 2021 at 23:04

1 Answer 1

1

Після «будь ласка» потрібна кома, адже це вставна конструкція. Якщо вилучити її, то вийде: «Скажіть, як звідси дістатися до вокзалу?» Двокрапка в складнопідрядному реченні ставиться, якщо друга частина: а) виражає причину того, про що говориться в першій (до неї можна поставити питання чому?, а перед нею вжити сполучник бо); б) доповнює або розкриває зміст першої частини (до неї можна поставити питання а що?). Таким чином, двокрапка після «будь ласка», «підкажіть», «як думаєте» не має сенсу.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.