3

Я часто чую «те» у спілкуванні українською. Наприклад, «те, що я сказав». Але також мені незвично говорити, наприклад, «що те таке?». Тут чомусь мені здається, що більше підходить «то». Як насправді правильно використовувати ці слова?

1 Answer 1

3

Ви маєте рацію: казати «що те таке?» і «то, що я сказав» не слід. Але, боюся, конкретно для цих прикладів пояснення банальне:

  • Конструкція «те, що» (приблизний відповідник англ. «that which») є сталою і не допускає заміни «те» на «то». Якби хтось сказав «то, що», я би поправив людину, уточнивши, що це русизм.

  • Вираз «що то таке?» також є в кращому випадку сталим, а в гіршому — ще й не зовсім нормативним (більш звично було б — залежно від значення — «що це таке?» або «що ото таке?»). Якби хтось сказав «що те таке?», я би перепитав «що те що яке?», бо «те» звучить тут на слово в ролі прикметника.

Робити ж узагальнення, на жаль, важко, бо і слово «те», і слово «то» мають в українській по кілька різних значень із різними особливостями вжитку кожне.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.