2

Адже в реченні використовується множина а не не однина середнього роду. Я звик по-моєму до другого варіанта в російській. Але може і в ній це неправильно. Хтось знає детальніше про правила у випадках коли говориш про те що сталося з істотами в минулому? Дякую!

1 Answer 1

2

Були — пасивна особова конструкція.

Було — пасивна безособова.

Якщо йдеться про наявність активного суб'єкта (інтерновано ким?), то вважається більш правильним використання активної конструкції — див, напр., дискусію на сторінці Вікіпедія: Безособові форми на -но, -то: Помилки у вживанні безособових форм на -но, -то

Якщо активного суб'єкта нема, то обидві правильні, але безособова форма виглядає більш доречною з огляду на її упізнаваність серед слов'янських мов.


Чтиво

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.