2

Власне, легко знайти, що позиваються ДО суду, але в словниках нема прикладів саме в контексті позиватися ДО/НА людину/організацію/установу, яка щось порушує.

P. S. Підкажіть, будь ласка, український словник з дієслівного керування, просто змучилася вже від таких питань) Дякую завчасно)

2

Ось стаття ЯКЩО ПОЗИВАТИСЯ, ТО ЯК? Катерини Городенської:

В одному з видань читаємо: Він позивається на нотаріуса, в іншому — до президента, у третьому — проти організаторів. Пор.: Юристи радять письмово звернутися до нотаріуса для посвідчення договору, отримати відмову і позиватися на нотаріуса до суду (Юридичний радник); Попередній уряд навіть доручив Мін’юсту позиватися до президента з приводу «прихватизації» майже півтори сотні гектарів землі, цікавої для археологів (Україна молода, 8.04.2010); Сьогодні ці українці готові позиватися проти організаторів виборчого процесу і держави загалом (Українська правда, 25.02.2010). Мимоволі задумуєшся, чи рівноправні для дієслова позиватися ці прийменниково-відмінкові форми, що називають відповідача? У професійному вжитку, тобто в судочинстві, узвичаєні дві основні прийменниково-відмінкові форми: позиватися на кого-небудь і позиватися до кого-небудь. Проте вони розрізняються значеннями своїх іменників: прийменник на поєднується переважно з іменниками — назвами осіб, прийменник до, крім цих назв, може сполучатися з назвами держави, якоїсь структури, установи тощо: У разі недотримання умов кредитного договору Спілка має право позиватися на позичальника до суду..; Румунія збирається позиватися до України; АНТК імені Антонова позивається до Фонду держмайна через арешт АН-124. Форма проти кого-небудь із дієсловом позиватися трапляється зрідка, здебільшого в непрофесійному вжитку.

Можлива ще одна прийменниково-відмінкова форма зі значенням відповідача — з ким-небудь, але за умови, що дієслово позиватися виражає значення — ‘мати з ким-небудь судову справу, тривалий час судитися’: Він [шляхтич] мав діло в волость, позивався за млин з своїми спільниками, власниками того млина (І. Нечуй-Левицький); — Пан Стадницький знову позивається з лісовиками (М. Стельмах).

Є кілька прийменниково-відмінкових форм, що вказують на причину, привід для позивання. Найпоширенішими з-поміж них є форми з первинними прийменниками за, через та похідним книжним прийменником з приводу: Це колись було, що знав тільки сусід сусіда та й то, коли позивалися за межу (Ю. Яновський); Це брат його, Перс на ймення, з яким після смерті батька Гесіод почав позиватися за спадщину; Польща не має наміру позиватися до України через ненадходження російського газу; Громадяни України не можуть позиватися до Росії з приводу повернення їх заощаджень СРСР.

Отже, форми, уживані з дієсловом позиватися для означення особи відповідача, розрізняються обсягом значень іменників та сферами свого побутування: в офіційному професійному вжитку переважають форми на кого-небудь і до кого-небудь, у непрофесійному — проти кого-небудь. Прийменникововідмінкові форми, що визначають причину позивання, так само неоднакові за своїм стилістичним використанням: не мають обмежень форми з прийменниками за і через, книжне забарвлення властиве формі з прийменником з приводу.

3
 • Дякую щиро!) А чи можете порадити якийсь словник з керування?
  – bekasita
  Aug 13 at 5:39
 • @bekasita як словниками я намагаюсь користуватись r2u.org.ua та e2u.org.ua
  – Yola
  Aug 13 at 11:51
 • Тобто, позиватися до установи (або до повноважної організації) на/проти відповідача. Або мати спільний з іншою стороною позов/спірку. Sep 13 at 18:17
-1

Згідно з Академічним тлумачним словником (1970—1980), позиваються не на і не до когось, а з кимось:

// з ким. Мати з ким-небудь судову справу. Цур йому з дужим бороться, а з багатим позиваться! (Номис, 1864, № 1099); — Пан Стадницький знову позивається з лісовиками. Ще мало йому землі. У рік волі заховав од нас його батько золоту грамоту, а син хоче зовсім старцями поробити людей (Михайло Стельмах, I, 1962, 272);

3
 • Прийменник "з" тут вживаний у значенні "спільно з іншою стороною". Sep 13 at 18:09
 • Ви вважаєте, що "він" та "багатий" у "Цур йому з дужим бороться, а з багатим позиваться!" разом подають позов проти якоїсь третьої сторони? Ну я навіть не знаю, що вам сказати.
  – Kreiri
  Sep 14 at 3:56
 • Ні, ви не вірно зрозуміли. Якщо ви позиваєтесь на когось до суду, то існує також інша сторона (відповідач), яка також висуває до вас зустрічне звинувачення і ви маєте між собою не вирішену спірку. "Позиватися з багатим" - мати не вирішену з ним спаву в суді. Ви можете доповнити в покращити свою відповідь. Sep 14 at 22:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.