0

За чинним правописом 2019 року, назву метеорного потоку як астрономічну назву мали б писати з великої літери: «Персеїди».

§ 51. Астрономічні назви

У назвах небесних тіл, сузір’їв, галактик усі слова, крім родових найменувань (зоря, сузір’я, планета, галактика тощо) і порядкових позначень яскравості світил (альфа, бета, гамма тощо), пишемо з великої букви: Марс, Сату́рн, Юпі́тер, зоря́ Альтаї́р, сузі́р’я Вели́кого Пса, гала́ктика Вели́ка Магелла́нова Хма́ра, а́льфа Мало́ї Ведме́диці, бе́та Терезі́в. Так само пишуться народні назви зоряних скупчень, сузір’їв і галактик: Кво́чка, Вели́кий Віз, Па́сіка, Чума́цький Шлях тощо.

Примітка. Слова земля́, мі́сяць, со́нце пишуться з великої букви тоді, коли вони вживаються як астрономічні назви: Навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником Місяцем. Але: обробіток землі, схід сонця.

Хоча СУМ наводить приклад, в якому назва потоку вживалася з малої літери:

ПЕРСЕЇДИ, ів, мн., астр. Великий потік метеорів, що летять у певний час з боку сузір'я Персея. У серпні летять метеори, що належать потокові персеїдів, бо радіант цього потоку розташований в сузір'ї Персея (Бесіди про всесвіт, 1953, 83).

У значенні метеорного потоку Персеїди — назва скупчення астрономічних об'єктів. Вживання великої літери в такому випадку відповідає правопису. А от у значенні окремих метеорів, які спостерігають на небі, їх тоді за правописом слід писати з малої літери як родове найменування?

Наприклад, у такому реченні: «Вирішили йти полем, де колосся хвилювалося від вітру, а в небі мерехтіли зорі та спалахували персеїди.»

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.