5

Як буде "рубашка карты" українською? Можна скалькувати як "сорочка карти", чи "тильна сторона", але цікаво чи це правильний переклад.

Додатковий контекст -- фраза "рубашкой вверх".

3

1 Answer 1

3

Я би казав "зворот" карти. Відповідно, "рубашкой вверх" — зворотом догори. "Сорочка карти" — варіант, який я в українській не зустрічав. Думаю, то чисто російська ідіома.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.