4

Зустрічаю слово «сумуються» та словосполучення «не сумуються» на позначення чисел, які належить складати або не складати для одержання певного результату. Наприклад:

(…) Далі бали сумуються та переводяться у конкурсну таблицю. (…)

Проте слово «сумувати» в словнику зустрічав лише в значенні «журитися»:

СУМУВАТИ, ую, уєш, недок. Пройматися почуттям суму, журби; удаватися в тугу, журитися. (…)

А в цьому прикладі натомість вжили «складаються»:

 • Якщо є стовпчик чисел, останнє (нижнє) число в якому підкреслене, то зазвичай йдеться про те, що всі числа у стовпчику складаються, а одержана сума записується нижче підкресленого числа.

Отже, чи можна вживати «сумуються» в значенні «складаються» щодо чисел?


Доповнення: цікаво, що етимологічний словник подає «сумуватись» у значенні «обговорювати, домовлятися, радитися» як запозичення з російської чи білоруської.

2 Answers 2

5

СУМ (майже каламбур виходить :) ) ще пропонує слово "підсумовувати" у сенсі "додавати якісь числа".

Але питання, наскільки я розумію, не у тому, якими словами можна цю дію передати, а у тому, чи є "законним" саме слово "сумуватись" для позначення цієї дії. Якщо оцінювати виключно з точки зору словників, то, напевно, ні. Той же СУМ приводить "сумування" лише як синонім до суму, але не до суми. У той же час, я не раз і не два зустрічав слово "сумувати" у значенні "додавати" (і від носіїв мови, і у технічних підручниках), тому думаю, що це цілком коректний варіант, який пора би вже і додати до словників.

1
 • 1
  На користь того, що це слово могло би вживатися щодо чисел говорить й те, що складно уявити випадок, коли значення слова не буде зрозумілим з контексту. Але я би його все-таки не вживав, особливо в офіційно-діловому та науковому стилях, оскільки воно видається просто калькою з російської, де слово «суммироваться» є в словниках. Commented Jun 27, 2021 at 3:13
-3

Мабуть, це є копiя вiд англiйського термiну "summation". Але питання в тому, що у вас у текстi варiант "сумувати" написаний з помилкою, та потрiбно вживати подвiйне М - "суммувати".

Наприклад: https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=cd804d21-cd17-4f0e-841b-573ba97e3390&lang=uk-UA має вiрний варiант "суммувати".

3
 • 2
  Ласкаво просимо до цього сайту! Ваша відповідь потребує уточнень: (1) копія іноземного слова не завжди означає, що слово «є в українській мові», а автор прямо запитує саме це; (2) В українській орфографії основним правилом є, що при запозиченні приголосні звичайно не подвоюються. Це правило має винятки, але, на жаль, ваш допис не доводить, що саме це слово є винятком; (3) якщо ви маєте інші джерела, які обґрунтовують ваші твердження, то такі джерела варто надавати разом із твердженнями. Необґрунтовані дописи отримують «мінуси» і заперечення. Commented Jun 23, 2021 at 20:39
 • погоджують із bytebuster. Словники також кажуть, що має бути сумувати. За вашим посиланням ми бачимо запитання надіслане приватною особою, тому граматика в ньому не показова.
  – Yola
  Commented Jun 24, 2021 at 1:20
 • 1
  Ставлю -1, тому що автор не спробував відредагувати відповідь згідно з коментарями. Якщо автор має складнощі з редагуванням, це можна обговорити у коментарях. Commented Jun 26, 2021 at 12:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.