3

У деяких ділових документах використовують capitalized terms – терміни, написані з великої літери. Так, на сайті Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) я знайшов ось такі визначення:

https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f8/43e/d5f/5f843ed5f2be6671871301.pdf

Заявник у Заяві 1 зазначив, що 30.04.2019 переглянув рекламний відеоролик послуги «Ідеальний роумінг» Товариства (далі – Рекламний ролик), що активно транслюється на телебаченні та в мережі Інтернет, у якому йдеться про можливість здійснення дзвінків у роумінгу за тарифом 1 грн за 1 хвилину і користування Інтернетом за тарифом 0,1 грн за 1 Мб. Заявник 1 зазначає, що після перегляду Рекламного ролика вирішив ознайомитись з умовами послуги «Ідеальний роумінг», проте умови послуги не розміщені у відкритому доступі на офіційній сторінці сайту Товариства, попри те, що в Рекламному ролику повідомляється, що умови послуги зазначені на сайті Товариства.

https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/imported_content/5d690f00f2752.pdf

Відповідач у відповіді на вимогу Комітету від 07.09.2017 № 127-26/09-9683 повідомив, що рекламу власних послуг із використанням Тверджень у друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, відеороликах та на власному сайті здійснював на основі результатів дослідження «Аналіз даних 3G покриття операторів мобільного зв'язку України», проведеного компанією «InMind» (далі − Дослідження). Результати Дослідження Товариство надало Комітету.

Також написання термінів з великої літери використовується у листах Державної податкової служби України.

Як бачимо, один раз термін написаний з малої літери, при цьому йому дається деяке спеціальне позначення, і в подальшому цей термін пишеться з великої літери. Наскільки я знаю, відповідної норми Правопису не існує. Теоретично можна за цією логікою розробити, наприклад, таке речення:

Я можу зауважити, що виділення термінів і написання їх з великої літери іноді використовують в офіційно-діловому (далі — Офіційно-діловий стиль) і рідко в публіцистичному стилі (далі — Публіцистичний стиль), з таким же успіхом можна дістатися художнього стилю (далі — Художній стиль).

Чи можна на практиці, наприклад при написанні курсової чи кваліфікаційної роботи, виділяти таким чином терміни, при цьому надалі пишучи їх з великої літери?

0

2 Answers 2

4

Насправдï тут зазначені вирази є не просто термінами, а скороченими найменуваннями1, тобто:

 • Рекламний ролик від рекламний відеоролик послуги «Ідеальний роумінг» Товариства,
 • Дослідження від дослідження «Аналіз даних 3G покриття операторів мобільного звʼязку України», проведеного компанією «InMind».

Причому вже помітно, же перший приклад має скорочення як Товариство. А другий: Відповідач, Комітет, Твердження, Товариство. Таке зроблено щонайменше з декількох причин:

 • Офіційно-дїловий стиль не заохочуює синомії чи розбіжність понятть, коли художнїй — цїлком.
 • Для спрощення сприйняття, таким часто послуговується і згаданий тут публіцистичний, і нп. науковий стиль, щоправда переважно на гинший манїр. Художнїй при тім не обовʼязково мусе бути легкоспийнятним.
 • Велика буква тут, аби розрізнити від загальних назв: рекламний рокик може будь-який, а Рекламий рокик — вже власна назва. А художнїй покладається на мети чи бажаннь творця, тому якщо на теє воля, то можна писати хоч будь-яке слово з великої.

Отже. Чи може художнїй стиль мати такого? Так, за останїм пунтком, а також, як вже влучно сказано на тій ж Віцї:

Художній стиль мовлення можна розглядати як узагальнення й поєднання всіх стилів, оскільки письменники органічно вводять ті чи ті складники стилів до творів, надаючи їм більшої переконливості та правдивості в зображенні подій.

Але треба розуміти, же такий вжив буде вирізняти ся від звичного художнього, де зазвичай передають тонкостї самими словами (тою ж синомією), а не типоґрафією. Також в книгах зазвичай підкреслюють слово чи вирази курсивним чи жирним шрифтом.


Виноски

 1. Було б непогано відзнайти правила щодо таких. А такий термін узяв з Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу від Мінʼюста.
8
 • з таким же успіхом можна використати скорочені найменування в такому контексті: У сучасній світовій лінгвістичній науці розмовна лексика (далі – Розмовна лексика) представлена повною мірою, починаючи з фамільярно-просторічної і закінчуючи табуйованою лексикою. Незважаючи на неоднозначне до неї ставлення, Розмовна лексика становить досить значну і невіддільну частину словникового складу сучасної мови. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю більш повного визначення та всебічного вивчення проблеми передачі англомовної Розмовної лексики українською мовою...
  – Vlad26t
  Commented May 23, 2021 at 9:08
 • @Vlad26t Проблема в тім, же розмовна лексика вже є терміном від суч. лінґ. науки, тому приклад такий собі. Та і скорочують зазвичай до РЛ, що вже є вживаною практикою в лекціях. Commented May 23, 2021 at 9:15
 • Ще один приклад, котрий був би нормальнішим: Роботу над «Кайдашевою сім'єю» (далі – Повість, або Твір) І. Нечуй-Левицький закінчив у 1878 році. Наступного року Твір вийшов у львівському журналі «Правда», одразу ж у Львові здійснили окреме видання Повісті. Однак у Російській імперії цензура дуже довго не дозволяла публікацію. Тоді письменник підготував нову редакцію. Одержавши нарешті російський цензурний дозвіл, він опублікував її в Києві в 1887 році.
  – Vlad26t
  Commented May 23, 2021 at 16:13
 • 1
  Це визначені основними положеннями документу терміни, такими, як от, наприклад, Закон України або Комерційна Угода, або Правила Користування, що використовуються в межах цих документів. Commented Jun 2, 2021 at 22:49
 • 1
  @Vlad26t Художньому стилю притаманне використання великої кількості епітетів, метафор, гіпербол, порівнянь та синонімів, що збагачують мову і оживляють уяву читача. Офіційний стиль викладення навпаки мусить запобігати неоднозначності і різночитанню. Тому термінам на початку документу надають визначення і потім пишуть їх з великої літери, щоб відокремити від загальновживаних слів. Commented Jun 9, 2021 at 23:04
1

Загалом є така практика. Наприклад, я перекладав шашкову книгу з португальської, і вираз «Dama forçada» перекладав як «Одиначка». Одинока ламка (далі — Одиначка). А три дамки, як «Дамки». Якщо писати дамки з малої, то не зрозуміло, чи це стосується сторони гри, чи кількох шашок цієї сторони, бо Дамки — це саме суб'єкт (гравець, що грає білими чи чорними), а не об'єкт (шашкові фігури).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.