4

Як саме утворити йменник від слова "посмертний"? Проглянувши словники й корпус мови, я не знайшов такого. Мені здається, що буде "посмерття", та я в цій царині не сильний, тому, можливо, використовую якийсь не той спосіб словотворення. Є якісь гарно розписані правила словотворення? А також цікаво, чи можна такий новотвір використовувати як заміну "after life".

1
  • 3
    Слово посмертя вже активно використовується. І здається саме в значені afterlife.
    – Yola
    Apr 28, 2021 at 12:10

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.